echtscheiding verdelen

Betekenis scheiden van tafel en bed

Personen- en familierecht

Betekenis scheiden van tafel en bed

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.
Vraag:

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Antwoord:

Naast de echtscheiding bestaat in Nederland ook de scheiding van tafel en bed. Maar wat is dat nu precies?

Bij een scheiding van tafel en bed leven mensen apart, maar zijn zij officieel nog steeds getrouwd. Dat betekent ook dat de rechten en plichten die een huwelijk met zich meebrengen nog steeds blijven bestaan tussen de echtgenoten. Veel mensen denken dat een scheiding van tafel en bed hetzelfde is als een proefscheiding, maar dat is niet zo. Bij een proefscheiding spreek je namelijk met de andere partner af dat één van de beide partners tijdelijk ergens anders gaat wonen. Dit is niet hetzelfde als een scheiding van tafel en bed. Immers, bij een scheiding van tafel en bed moet de scheiding van tafel en bed door de rechter worden uitgesproken. Bij een proefscheiding spreek je onderling af dat je een tijdje apart gaat wonen.

“Scheiden van tafel en bed is geen proefscheiding”

Een procedure tot scheiding van tafel en bed lijkt heel erg veel op een gewone echtscheidingsprocedure. Net zoals bij een echtscheiding moet bij een scheiding van tafel en bed een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Nadat de rechter de scheiding van tafel en bed heeft uitgesproken, dient deze vervolgens te worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de griffie van de rechtbank. Belangrijk is bovendien, dat wanneer men in gemeenschap van goederen getrouwd was, door het indienen van een verzoekschrift tot scheiding van tafel en bed (net zoals bij een echtscheiding) de gemeenschap van goederen wordt ontbonden. Dat betekent ook dat alle gezamenlijke bezittingen en schulden in het kader van de scheiding van tafel en bed moeten worden verdeeld. Ook financieel gaan na een scheiding van tafel en bed beide partners echt uit elkaar, er moeten dus afspraken worden gemaakt over het te verdelen pensioen en over de betaling van alimentatie. Let er wel op dat de opbouw van het nabestaandenpensioen voor de andere partner gewoon blijft doorlopen omdat men nog steeds getrouwd is. En net zoals bij een echtscheiding dient te worden afgesproken wanneer het fiscaal partnerschap wordt beëindigd; is dit meteen bij indiening van het verzoekschrift of pas aan het einde van het jaar?

Belangrijk is bovendien dat bij een scheiding van tafel en bed er ook verschillende fiscale voordelen zijn, net zoals bij een echtscheiding, zo kan iemand in aanmerking komen voor alleenstaande ouderkorting. Uiteraard moeten er ook, wanneer er kinderen zijn, afspraken gemaakt worden over de kinderen. De afspraken over de kinderen, zoals een zorgregeling en de kinderalimentatie, moeten net zoals bij een echtscheiding worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

“Het verschil tussen een gewone echtscheiding en een scheiding van tafel en bed”

De procedure tot echtscheiding en de procedure tot scheiding van tafel en bed lijken kortom heel erg veel op elkaar. Maar wat is nu het grootste verschil tussen een gewone echtscheiding en een scheiding van tafel en bed? Het verschil zit in het feit dat men bij een scheiding van tafel en bed niet meer samenwoont, maar dat men nog steeds gehuwd is en dat bovendien ieder van de partners ook financieel geheel los is van de ander; ieder heeft zijn eigen bezittingen en schulden.

De scheiding van tafel en bed komt niet zo vaak meer voor. Het feit dat je bij een scheiding van tafel en bed nog steeds getrouwd blijft, kan echter voor sommige mensen nog steeds een meerwaarde hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het voor mensen vanwege religieuze overwegingen of een bepaalde culturele achtergrond nog een taboe is om te scheiden. Ook kan het zo zijn dat een financiële situatie van een getrouwd stel maakt dat mensen kiezen voor een scheiding van tafel en bed, zo kunnen na de afwikkeling van de scheiding van tafel en bed de schulden van de partner niet (meer) op de ander worden verhaald. Kortom, alhoewel het sinds 2000 niet meer verplicht is om samen te wonen tijdens het huwelijk, kan het voor sommige mensen toch een uitkomst bieden om niet te gaan scheiden maar wel om te gaan scheiden van tafel en bed.

“Wat gebeurt er bij verzoening en ontbinding bij scheiding van tafel en bed?”

In sommige gevallen kan een scheiding van tafel en bed ook van pas komen als men nog twijfelt of men definitief wilt gaan scheiden. Immers, verzoening na een scheiding van tafel en bed is makkelijker te regelen dan na een echtscheiding. Een scheiding van tafel en bed kan gemakkelijk ongedaan worden gemaakt door een verzoek aan de rechtbank daartoe. Verzoening zorgt ervoor dat alle gevolgen van het huwelijk rechtswege herleven. Waar men daarbij wel op moet letten is dat indien men getrouwd is geweest in gemeenschap van goederen, men door de scheiding van tafel en bed natuurlijk wel alles al heeft verdeeld, dit wordt door de verzoening weer te niet gedaan.

Naast een verzoening kan het natuurlijk ook zo zijn dat als men is gescheiden van tafel en bed, men vervolgens toch echt het huwelijk wilt laten ontbinden. Een scheiding na scheiding van tafel en bed is dus mogelijk. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer één van de partners zou willen hertrouwen met een ander. In dat geval kan de rechtbank worden gevraagd om een ontbinding na scheiding van tafel en bed. Een dergelijk verzoek kunnen partijen samen doen, in dat geval geldt er geen wachttermijn, dit kan dus op elk willekeurig moment. Echter, indien één van beide partijen alleen de ontbinding na scheiding van tafel en bed zou willen vragen aan de rechtbank, dan geldt dat er een wachttermijn is van tenminste drie jaar. Kortom, in dat geval moeten mensen minstens drie jaar gescheiden zijn van tafel en bed wil men de rechtbank kunnen vragen om een ontbinding na scheiding van tafel en bed.

Een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding lijken dus op veel fronten op elkaar, maar op een heleboel andere fronten ook weer niet. Bovendien hebben beide procedures verschillende gevolgen.

Heeft u nog vragen?

De advocaten van TEN bekijken altijd met u in overleg wat de beste manier is om uit elkaar te gaan. Wij streven naar een goede oplossing die recht doet aan alle betrokken belangen. We hebben advocaten die tot specialist in het familierecht zijn opgeleid en ruime ervaring hebben in de begeleiding van het uit elkaar gaan en alle gevolgen die dat met zich meedraagt. Zij zijn dan ook uitstekend op de hoogte van alle onderwerpen die een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed met zich meebrengen en kunnen u daarin op de juiste wijze adviseren, zodat u een toekomst tegemoet gaat die het beste bij u past.

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!
Geschreven door

Anouk van Eijkeren

advocaat & mediator
familierecht, mediation

anouck