echtscheiding verdelen

Mag ik mijn kind(eren) zonder toestemming meenemen naar het buitenland?

Personen- en familierecht

Mag ik mijn kind(eren) zonder toestemming meenemen naar het buitenland?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.
Vraag:

Ik ben gescheiden. Mag ik mijn kinderen meenemen op vakantie naar het buitenland?

Antwoord:

De eerste zonnestralen hebben we achter de rug, zo ook de meivakantie. Dat betekent dat de zomervakantie alweer aanstaande is. Veel ouders willen in de zomervakantie graag met hun kinderen op vakantie naar het buitenland. Maar mag dat zomaar na een scheiding? Dit mag zeker, maar er zijn wel een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Ik zet graag deze zaken even op een rijtje.

Gezamenlijk gezag

Normaal gesproken hebben beide ouders, na een echtscheiding, samen het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit houdt in dat je als ouders de wettelijk vertegenwoordiger van je kind bent en bepaalde beslissingen voor je kind mag nemen. Je kunt hierbij denken aan de school(keuze) voor het kind, maar ook of het kind medische behandelingen moet ondergaan. Als ouders het gezamenlijk gezag over het kind hebben, moeten zulke beslissingen dus door de ouders samen worden genomen.

Dit geldt ook voor een verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld voor een vakantie. Het eerste aandachtspunt voor een vakantie met kind(eren) in het buitenland is dus de vraag of jij en je (ex-) partner samen het gezag hebben over de kinderen? Is dat het geval, dan zal je toestemming van de andere ouder nodig hebben om naar het buitenland te kunnen gaan.

Wanneer heb je nu gezamenlijk gezag? Als jij en je ex getrouwd waren, hebben jullie eigenlijk standaard samen het gezag na echtscheiding. Hebben jullie samengewoond, dan heb je alleen het gezamenlijk gezag indien jullie tijdens de relatie, of daarna, echt aan de rechtbank hebben gevraagd om het gezamenlijk gezag vast te leggen. Dit kun je desgewenst checken via je advocaat. Die kan namelijk het gezagsregister, waarin alle gezagsbeslissingen over kinderen staan vermeld, inzien en zodoende zien welke persoon/personen gezag hebben over een kind.

Toestemmingsformulier

Hebben de ouders gezamenlijk het gezag, dan dient de ene ouder dus van de andere ouder toestemming te krijgen voor een reis naar het buitenland. Hoe kan die toestemming worden gegeven?

Hiervoor is een speciaal toestemmingsformulier beschikbaar. Dit kan worden gedownload op de website van de rijksoverheid (klik hier voor het formulier). De ouder die met het kind naar het buitenland gaat, moet het formulier invullen en vervolgens de andere ouder vragen het te ondertekenen. Zaken die op het formulier vermeld worden zijn bijvoorbeeld: de vakantiebestemming, de verblijfslocatie en de duur van de vakantie. Hiermee zorg je er bovendien meteen voor dat de andere ouder goed geïnformeerd wordt over de aanstaande vakantie. Immers, ook dit ben je als ouders met gezamenlijk gezag verplicht ten opzichte van elkaar.

Ik ga op reis en neem mee

Naast het toestemmingsformulier is nog een aantal zaken verstandig om mee te nemen als je met je kind(eren) op vakantie gaat.

  • In elk geval een uittreksel uit het gezagsregister.
  • Een uitdraai uit de gemeentelijke basisadministratie.
  • Eventueel de geboorteakte van je kind. Hieruit blijkt immers wie de ouders zijn en wie er gezag hebben.
  • Kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de andere ouder. Dit omdat de douane het eventuele toestemmingsformulier willen controleren; meer specifiek: de handtekening van de andere ouder willen verifiëren.
  • Telefoonnummer van de andere ouder beschikbaar hebben, zodat de douane desgewenst zelf contact kan opnemen. Informeer de andere ouder dan ook over de mogelijkheid dat de douane rond het tijdstip van vertrek kan bellen.
  • Kopie van het ouderschapsplan (indien aanwezig), zeker als hierin afspraken zijn opgenomen over vakanties en een kopie van het retourticket, zodat de douane ook kan zien dat jullie terug naar huis komen.
Eenhoofdig gezag

Het bovenstaande geldt dus indien twee ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Oefen je alleen het gezag over de kinderen uit, dan kun je uiteraard gewoon zonder toestemming op vakantie. Het is dan wel verstandig om een uittreksel uit het gezagsregister, zoals hierboven benoemd, mee te nemen, zodat de douane kan zien dat het gezag alleen door jou wordt uitgeoefend. Hierbij is het eveneens verstandig om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van het kind mee te nemen, waarop ook staat vermeld dat jij belast bent met het eenhoofdig gezag.

Het zou ook kunnen dat je het gezag alleen uitoefent omdat de andere ouder is overleden. Dan raad ik je aan om naast bovenstaande stukken een kopie van de overlijdensakte van de overleden ouder mee te nemen, zodat de douane dit kan verifiëren.

Ouder dan 12: eigen identiteitsbewijs

Ten slotte is nog belangrijk dat voor kinderen van 12 jaar of ouder geldt dat ze zelf in het bezit moeten zijn van een (eigen) paspoort of ID-bewijs en ze dit ook bij zich hebben tijdens de vakantie.

Vervangende toestemming

Wat nu als je geen toestemming van de andere ouder krijgt van de andere ouder, terwijl je samen het gezag uitoefent? In dat geval kan je de rechtbank vragen om vervangende toestemming. Vervangende toestemming kan worden gevraagd in een kort gedingprocedure bij de rechtbank. Het is daarom raadzaam om al enkele maanden voordat je op vakantie gaat te zorgen voor getekende toestemmingsformulieren. Mocht namelijk die toestemming van de andere ouder uitblijven, dan heb je nog voldoende tijd en gelegenheid om – als het echt moet – de rechtbank te vragen om vervangende toestemming voor de vakantie te verlenen.

Met bovenstaande tips moet het vast lukken om een heerlijke zomerperiode tegemoet te gaan!

Heb je nog vragen?

De advocaten van TEN bekijken altijd in overleg met jou wat de beste manier is om zaken op te lossen. Wat betreft vakanties naar het buitenland is het dus van belang om op tijd met de andere ouder in gesprek te gaan over het verlenen van de toestemming voor de vakantie. Mocht het echter niet lukken om in onderling overleg tot een oplossing te komen, dan kunnen de advocaten van TEN je hierin uiteraard bijstaan. Ook dan wordt in eerste instantie gekeken of in onderling overleg niet toch de toestemming kan worden verkregen. Mocht dat echter niet lukken dan zullen wij je uiteraard graag en kordaat bijstaan in het voeren van de kort geding procedure voor het verkrijgen van vervangende toestemming.

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!
Geschreven door

Anouk van Eijkeren

advocaat & mediator
familierecht, mediation

anouck