echtscheiding verdelen

Ik wil scheiden. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Personen- en familierecht

Ik wil scheiden. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.

Vraag:

Ik wil gaan scheiden, hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Antwoord:

Een echtscheiding kan op verschillende manieren geregeld worden.  Allereerst geldt dat een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechtbank. Met de uitspraak van de rechtbank ben je nog niet gescheiden. Door de inschrijving van de schriftelijke uitspraak van de echtscheiding van de rechtbank in het huwelijksregister komt de echtscheiding tot stand. De datum van inschrijving is de officiële echtscheidingsdatum.

“Door de inschrijving van de schriftelijke uitspraak van de echtscheiding van de rechtbank in het huwelijksregister komt de echtscheiding tot stand. Om een echtscheidingsbeslissing van de rechtbank te kunnen verkrijgen, dient er eerst een verzoek ingediend te worden door een advocaat.”

Om een echtscheidingsbeslissing van de rechtbank te kunnen verkrijgen, dient er een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Dat verzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Dat betekent dat u dus een advocaat in de arm moet nemen om een echtscheidingsbeslissing te kunnen krijgen.

Als u met één van onze familierechtadvocaten contact opneemt dan zal worden bekeken of u alleen voor uzelf een afspraak wenst te maken met de advocaat of dat u en uw partner, waarvan u wenst te scheiden, samen een afspraak met de advocaat willen maken. Indien alleen voor uzelf een afspraak maakt met de advocaat zal het gevolg zijn dat de andere partner zich waarschijnlijk tot een eigen advocaat zal wenden om zijn of haar belangen te laten behartigen. Dat betekent niet, zoals veel mensen denken, dat het dan een vechtscheiding wordt omdat advocaten dan meteen beginnen met procederen. Integendeel!

Wij zullen altijd eerst onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg met de andere partner en diens advocaat te regelen. Vaak gebeurt dat dan in de vorm van een zogenaamd viergesprek waarin beide partners met hun advocaten samen overleggen over een oplossing. In veel gevallen worden de afspraken dan in overleg gemaakt en vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. In zo’n geval wordt ook niet door één van de advocaten een zogenaamd éénzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend maar wordt een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend waarbij de rechtbank wordt gevraagd om de echtscheiding uit te spreken en om de afspraken die partijen gemaakt hebben over te nemen.

In het geval het niet mogelijk is om in onderling overleg afspraken te maken zal één van onze familierechtadvocaten een éénzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Behalve de echtscheiding kunnen in een dergelijk verzoek ook andere verzoeken aan de rechtbank worden gedaan, zoals een verzoek tot vaststelling van kinder- en/of partneralimentatie, een verzoek tot verdeling van de gemeenschap van goederen of afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, verzoeken rond het verblijf en de zorg m.b.t. minderjarige kinderen etc.

Heeft het uw voorkeur om samen naar een advocaat te gaan, dan zullen de belangen van u beiden worden behartigd door één van onze advocaten die tevens mediator is. Immers, advocaten mogen volgens de voor hen geldende regels, niet de belangen van twee partijen, die een tegenstrijdig belang kunnen krijgen, tegelijk behartigen. Dat betekent dat de echtscheiding wordt geregeld door middel van mediation. De mediator begeleidt het hele proces waarin tussen u beiden afspraken worden gemaakt. Omdat de mediator tevens advocaat is, kan deze u ook goed informeren over allerlei juridische aspecten van de echtscheiding en uiteindelijk zelf ook een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen als alle afspraken zijn vastgelegd. U hoeft daarvoor vervolgens dus niet nog naar een (andere) advocaat.

“Omdat de mediator tevens advocaat is, kan deze u ook goed informeren over allerlei juridische aspecten van de echtscheiding en uiteindelijk zelf ook een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen als alle afspraken zijn vastgelegd. U hoeft daarvoor vervolgens dus niet nog naar een (andere) advocaat.”

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft u het samen niet al helemaal eens te zijn over allerlei zaken die spelen in het kader van de echtscheiding om een mediation te kunnen laten slagen. Het mediation proces is er juist op gericht om op de punten waar u het niet over eens bent overeenstemming te bereiken, u goed juridisch te informeren en uiteindelijk alle afspraken juist vast te leggen. Over hoe een mediation verloopt leest u in één van de komende bloggen meer.

“Het mediation proces is er juist op gericht om op de punten waar u het niet over eens bent overeenstemming te bereiken.”

De advocaten van TEN bekijken dus altijd in overleg met u wat de beste manier is om uw scheiding te regelen. Wij streven naar een goede oplossing die recht doet aan alle betrokken belangen. In het ene geval kan het betekenen dat u door middel van mediation komt tot een regeling van alle gevolgen van de echtscheiding en in het andere geval kan dat betekenen dat er voor u geprocedeerd moet worden om zaken geregeld te krijgen. Ook voordat wordt besloten tot procederen, bekijken wij altijd of er een oplossing in goed onderling overleg mogelijk is. Wij hebben advocaten die tot specialist in het familierecht zijn opgeleid en ruime ervaring hebben in de begeleiding van echtscheidingen. Zij zijn dan ook uitstekend op de hoogte van alle onderwerpen die samenhangen met de echtscheiding, of het nu over kinderen gaat of over een afwikkeling van huwelijksvoorwaarden waarin naast onroerende zaken ook een onderneming is betrokken of waarin er discussie is over een in de huwelijksvoorwaarden opgenomen verrekenbeding.

Scheiden of uit elkaar: wat moet er allemaal geregeld worden?

U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden of uit elkaar te gaan en u vraagt zich nu af wat er allemaal geregeld dient te worden. Op de website van de Rijksoverheid, krijgt u na het invullen van een aantal vragen, een overzicht van alle zaken die geregeld dienen te worden en die van toepassing zijn op uw situatie. Hier kunt u een checklist vinden.

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!

Geschreven door

Inge Mooren – van Weereld

advocaat & mediator
familierecht, erfrecht, mediation

inge mooren