Arbitrage

Arbitrage

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarvoor partijen kunnen kiezen. Met name voor zakelijke geschillen wordt arbitrage veelgebruikt. In een arbitrageprocedure hebben partijen niet te maken met (een) rechter(s), maar met arbiters. Een arbiter hoeft geen jurist te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een deskundige zijn uit de branche waarbinnen het geschil  zich voordoet. Dat wordt ook vaak als één van de voordelen van een arbitrageprocedure gezien. Daarnaast kan de vertrouwelijkheid van de procedure een belangrijke reden zijn om voor arbitrage te kiezen.  Hoewel een procedure voor de overheidsrechter openbaar is, geldt dat niet voor arbitrage. Daarnaast verloopt een arbitrageprocedure doorgaans sneller dan een procedure voor de rechter.

Indien partijen een toekomstig geschil aan één of meer arbiters willen voorleggen, wordt regelmatig een zogenaamde arbitrageclausule opgenomen in een contract. Echter ook nadat een geschil is ontstaan kunnen partijen nog overeengekomen dat hun geschil wordt voorgelegd aan één of meer arbiters in een zogenaamde arbitrageovereenkomst. Tevens kunnen partijen overeenkomen aan welk arbitrage-instituut het geschil moet worden voorgelegd en kunnen er afspraken worden gemaakt over het toepasselijke recht en de voertaal.