Teamwork - handen_website

Gesubsidieerde startbijdrage voor mediation

Mediation

Gesubsidieerde startbijdrage voor mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder begeleiding van een deskundige, onafhankelijke bemiddelaar (mediator) gaan partijen die een conflict hebben het gesprek aan om een oplossing te vinden voor het probleem. Omdat mediation vaak tot een goede oplossing leidt, minder ingrijpend is dan een rechtszaak en bovendien tijd en geld kan besparen, wil de overheid mediation stimuleren. Daarom is op 1 maart 2023 de startbijdrage mediation geïntroduceerd. Daardoor kan iedereen de eerste 2,5 uur gratis gebruik maken van deze vorm van bemiddeling.

Mediation is al vele jaren een beproefde manier om een geschil op te lossen. Vaak draaien conflicten tussen partijen namelijk niet zozeer om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Doordat partijen daar tijdens mediation aandacht aan kunnen geven en er onder begeleiding van de bemiddelaar over kunnen praten, komt er meer ruimte om te luisteren naar elkaars standpunten. Daardoor wordt een oplossing vaak door partijen zelf gevonden.

Voordelen van mediation

Mediation heeft als voordeel dat partijen zelf met hun conflict aan de slag gaan. Daardoor blijft het conflict veelal beperkt tot hetgeen waarover tijdens de mediation wordt gesproken. Het conflict wordt niet groter gemaakt, bijvoorbeeld door een te voeren rechtszaak. Ook houd je bij mediation de oplossing zelf in de hand en is maatwerk mogelijk. Niet alles kan aan een rechter worden voorgelegd of bij een rechter worden besproken, terwijl dat bij mediation wel kan. Als het lukt om overeenstemming te bereiken, dan is die overeenstemming door partijen zelf bereikt. Daardoor heeft de uitwerking van de overeenstemming ook een grotere kans van slagen dan wanneer een externe partij, zoals de rechter, een knoop doorhakt.

Wanneer kan mediation worden ingezet?

Mediation kan worden ingezet bij allerlei conflicten, bijvoorbeeld tussen kleine of grote ondernemingen, bij arbeidsgeschillen en burenruzies of bij conflicten met de overheid. Ook in familierechtszaken wordt veelvuldig gebruikgemaakt van mediation. Alle rechtbanken in Nederland hebben de mogelijkheid om zaken die al bij de rechtbank aanhangig zijn te verwijzen naar mediation. Dit kan de rechter tijdens de zitting doen, maar ook voorafgaand aan de zitting op grond van een schriftelijke verwijzing of op verzoek van partijen zelf.

Startbijdrage mediation

Juist omdat mediation zo’n beproefde methode is willen de rechterlijke macht en de overheid mediation stimuleren. Om te voorkomen dat kosten de reden zijn om geen mediation te starten, is op 1 maart 2023 de startbijdrage mediation geïntroduceerd. De startbijdrage is bedoeld om mensen kennis te laten met mediation en hen te laten ervaren of mediation voor hen een passende manier is om uit een conflict te komen. De startbijdrage vergoedt de eerste 2,5 uur van een mediation die door de rechtbank wordt verwezen.

Wie kan gebruikmaken van de startbijdrage mediation?

Partijen die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (omdat hun inkomen en/of vermogen te hoog ligt) kunnen gebruikmaken van de startbijdrage mediation. Voor partijen die ‘op toevoeging’ procederen (dat wil zeggen: met subsidie) verandert er niets en blijft het mediationtraject kosteloos. Mocht het mediationtraject na de eerste 2,5 uur nog niet zijn afgerond, dan maken partijen met de mediator nadere afspraken over de betaling.

Wat kan TEN Advocaten voor u betekenen?

Op ons kantoor zijn meerdere mediators werkzaam die zich hebben aangemeld voor de subsidieregeling. Wij zetten ons er graag voor in om hier ons steentje aan bij te dragen. Wilt u meer weten over deze subsidieregeling of wenst u meer informatie over mediation in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over de startbijdrage kunt u ook terecht op de website van de Raad voor de Rechtspraak.

Geschreven door

Vera Nijenhof – van der Donk

advocaat, mediator & parenting coordinator
familierecht, mediation

vera nijenhof