selectief distributiestelsel

Geen non-conformiteit; nieuwe APK-keuring was geen onderdeel van de koopovereenkomst

Automotive / non-conformiteit

Geen non-conformiteit; nieuwe APK-keuring was geen onderdeel van de koopovereenkomst

Non-conformiteit, in de volksmond ‘wettelijke garantie’ genoemd, is een juridische term die zoveel betekent als: een aankoop (een zaak of product) heeft niet de eigenschappen die mochten worden verwacht op grond van een koopovereenkomst. De eisen die aan een aankoop mogen worden gesteld zijn afhankelijk van de aard van de zaak of het product en de mededelingen van de verkoper.

De kwestie

In dit voorbeeld uit de automotive-praktijk van mr. Peter Roosendaal beroept een koper van een occasion zich op non-conformiteit. De koper, een consument, koopt van een autobedrijf een occasion van 17 jaar oud voor 750 euro. Op deze Opel Corsa zat een APK die nog twee maanden geldig was. Via het autobedrijf is de auto opnieuw voor de APK gekeurd door een ander autobedrijf, APK keuringsstation. De auto is toen goedgekeurd. Vrijwel direct daarna heeft de koper een onderzoek door de RDW laten verrichten. Daarbij zijn zes punten gevonden die APK-goedkeuring in de weg stonden, waaronder ernstige roestvorming aan de rechter- en linkerdorpel. Volgens de koper was de roestvorming dermate ernstig dat de sterkte van het chassis in gevaar was. De koper vindt dat het autobedrijf hem een levensgevaarlijke auto heeft verkocht, beroept zich op non-conformiteit en eist bij de rechter dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Van de kantonrechter krijgt de koper gelijk. Maar het autobedrijf laat het daar niet bij zitten.

De kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van zodanig ernstige gebreken aan de auto dat een normaal gebruik ervan niet verantwoord is. De auto heeft volgens de rechter niet de eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn en die de koper mocht verwachten. De koper mocht verwachten dat hij met de auto aan het verkeer kon deelnemen zonder gevaar voor de verkeersveiligheid. Dat geldt -aldus de kantonrechter- ook voor een gebruikte auto van 17 jaar oud die is gekocht voor 750 euro.

Het autobedrijf

Het autobedrijf is het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter. Het bedrijf stelt dat de nieuwe APK-keuring geen onderdeel was van de koopovereenkomst. Wel onderdeel was de nog twee maanden geldige APK van deze 17 jaar oude Opel Corsa. Ook blijkt volgens het autobedrijf niet uit het rapport van de RDW dat de sterkte van het chassis in gevaar is. Bovendien, stelt het autobedrijf, heeft RDW op het keuringsbewijs achter de voorgedrukte tekst “apert onveilig voertuig” het vakje “nee” aangekruist. Het autobedrijf leidt hieruit af dat de stelling van de koper dat hem een levensgevaarlijke auto is verkocht niet opgaat en gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Bosch.

Het gerechtshof

Het gerechtshof stelt vast dat uit het RDW-rapport blijkt dat de auto gebreken vertoonde. Maar er wordt geen kwalificatie gegeven van de ernst van de gebreken, anders dan dat er “geen sprake is van een apert onveilig voertuig”. Volgens het hof staat daarmee nog niet vast dat de auto dat auto non-conform was. Het hof vindt dan ook dat het aan de koper is om de non-conformiteit te bewijzen. Het hof verwijst daarbij naar een uitspraak van het Hof van Justitie waarin wordt aangegeven dat een koper geen beroep kan doen op de wettelijke garantie als de verkoper bewijst dat het feit dat de aankoop niet voldoet het gevolg is van een omstandigheid die zich na aflevering van de aankoop heeft voorgedaan. Volgens het hof werd de auto verkocht met een APK die nog twee maanden geldig was, en maakte de nieuwe APK geen deel uit van de koopovereenkomst. Het beroep dat de koper doet op die nieuwe APK laat het hof daarom buiten beschouwing. Dat het RDW-rapport vermeldt “Als gevolg van deze bevindingen luidde het steekproefresultaat “afgekeurd” betekent volgens het hof op zichzelf nog niet dat de auto daarom niet beantwoordde aan de overeenkomst, niet-conform was. Het betekent volgens het hof alleen dat een auto met deze gebreken, zolang die niet zijn hersteld, niet APK wordt goedgekeurd. De gebreken aan de auto konden volgens het hof gewoon worden hersteld, zodat de koper ermee aan het verkeer zou kunnen deelnemen. Volgens het hof heeft het autobedrijf dan ook terecht betoogd dat niet hard kan worden gemaakt dat de auto ten tijde van de koop non-conform was. Daarbij neemt het hof mee dat de koper niet mocht verwachten dat een auto van 17 jaar oud met nog twee maanden APK bij een volgende keuring zonder meer, althans zonder de nodige reparaties, APK-goedgekeurd zou worden. Volgens het hof is bovendien niet vast komen staan dat de door de RDW geconstateerde gebreken het gebruik van de auto in het verkeer gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. De enkele omstandigheid dat de RDW gebreken heeft geconstateerd zonder dat daarvan de ernst kon worden vastgesteld is onvoldoende om daaruit af te leiden dat de auto non-conform zou zijn.

Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant en wijst alle vorderingen van consument/koper af.

Wilt u meer weten over non-conformiteit?

Klik hier voor meer informatie over non-conformiteit en vind antwoorden op andere juridische vraagstukken m.b.t. non-conformiteit in de autobranche. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag direct aan Peter Roosendaal, automotiverecht specialist.

Specialisatie automotive

TEN Advocaten heeft veel kennis en ervaring in de automotive-branche. We helpen u graag bij geschillen en zorgen er samen met u voor dat risico’s geminimaliseerd worden. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact op. Onze automotive-specialist Peter Roosendaal is u graag van dienst!

Geschreven door

Peter Roosendaal

advocaat & mediator
automotive, ondernemingsrecht

peter roosendaal