faillissement voorkomen

Nieuwe wet helpt faillissementen voorkomen

Faillissement / Insolventierecht

Nieuwe wet helpt faillissementen voorkomen

Faillissement voorkomen? Het is een hele mond vol: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Maar het is goed nieuws voor ondernemers die door de coronapandemie in financiële moeilijkheden verkeren en zelfs failliet dreigen te gaan. Deze nieuwe wet, die sinds 1 januari 2021 van kracht is, maakt het namelijk voor ondernemers een stuk makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

Voorheen kon een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen als álle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemden. Elke afzonderlijke schuldeiser kon dus instemming weigeren om zo een betere positie voor zichzelf te creëren. Daardoor was het vaak nauwelijks mogelijk om overeenstemming te bereiken. Onder de nieuwe wet (WHOA) kan een individuele schuldeiser of aandeelhouder een schuldsaneringsakkoord niet meer dwarsbomen.

Goedkeuring door de rechter

Onder de WHOA kunt u een schuldsaneringsakkoord dat door de meerderheid van schuldeisers wordt gesteund, door de rechter laten goedkeuren (= homologatie). Eenmaal goedgekeurd door de rechter geldt het akkoord automatisch voor álle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor degenen die er niet mee instemden. Dat maakt het dus een stuk makkelijker om tot schuldsanering te komen, een faillissement te voorkomen en uw bedrijf te kunnen voortzetten.

Spelregels

Uiteraard kent de WHOA een aantal spelregels. Zo moet de onderneming die vanwege de schuldenlast failliet dreigt te gaan, in principe winstgevend zijn en beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Ook moet het akkoord dat u voorstelt gunstiger zijn voor de schuldeisers dan faillissement van uw bedrijf. Bovendien moet u zorgen dat geld en bezittingen eerlijk worden verdeeld over alle schuldeisers en dat de arbeidsvoorwaarden van uw personeel hetzelfde blijven.

Advies en begeleiding

Een WHOA-procedure kunt u niet op eigen houtje doorlopen. Daar heeft u een advocaat voor nodig die gespecialiseerd is in faillissementsrecht. Die kan u adviseren en begeleiden bij het samenstellen en aanbieden van het akkoord en vertegenwoordigt u bij indiening en behandeling van het verzoekschrift bij de rechtbank. De WHOA-procedure kan dan in principe snel worden doorlopen; naar verwachting kan alles binnen drie tot vijf weken geregeld zijn. Zo kunt u snel en met een gerust hart weer verder met uw bedrijf.

> Klik voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot de WHOA. 

Wilt u faillissement voorkomen?

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en wilt u faillissement voorkomen? Dan biedt de WHOA uitkomst. Wacht niet tot dat het te laat is en laat u tijdig adviseren. Wij helpen u graag.

> Neem contact met ons op

Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers