Ontwerp-zonder-titel-3

Compensatie transitievergoeding: eindelijk duidelijkheid

Arbeids- en ambtenarenrecht

Compensatie transitievergoeding: eindelijk duidelijkheid

De afgelopen maanden werd de vraag mij vaak gesteld door werkgevers met langdurig arbeidsongeschikte medewerkers in dienst: of ik al wist of en per wanneer zij gecompenseerd zouden worden voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Tot afgelopen week was mijn antwoord steevast dat de kans groot was dat dit per 1 april 2020 inderdaad het geval zou zijn (zie mijn blog Zes belangrijke veranderingen rondom de transitievergoeding). Toch durfden veel werkgevers een ontslag van een langdurig zieke medewerker nog niet aan. Dienstverbanden werden voor de zekerheid “slapend” gehouden.

Inmiddels is duidelijk dat de compensatieregeling er definitief komt per 1 april 2020.

In de Regeling compensatie transitievergoeding is verhelderd welke informatie je als werkgever moet aanleveren om aanspraak te kunnen maken op de compensatie en in welke gevallen de transitievergoeding daadwerkelijk zal worden gecompenseerd. De compensatie geldt voor werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer die langer dan twee jaar ziek was.

Hoewel de compensatie dus pas per 1 april 2020 kan worden aangevraagd, zal het aantal ontslagen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid op korte termijn vermoedelijk flink toenemen, nu het zeker is dat de transitievergoeding gecompenseerd wordt. Belangrijk is wel om er rekening mee te houden dat het na 1 april 2020 enkele maanden kan duren voordat de compensatie daadwerkelijk wordt uitbetaald. Het UWV heeft die tijd nodig om alle aanvragen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Om dit traject zo soepel en spoedig mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om alle relevante documenten rondom het ontslag en de betaalde transitievergoeding goed te bewaren.

Wilt u meer weten over de Regeling compensatie transitievergoeding neem dan contact op met één van onze specialisten.
Wij geven graag antwoord!