Wetswijziging non-conformiteit 2022

Wetswijziging op het gebied van non-conformiteit

Automotive / non-conformiteit

Wetswijziging op het gebied van non-conformiteit

Wetswijziging non-conformiteit 2022

Non-conformiteit, in de volksmond “wettelijke garantie” genoemd, is een juridische term die zoveel betekent als: een aankoop (een zaak of product) heeft niet de eigenschappen die mochten worden verwacht op grond van een koopovereenkomst. De eisen die aan een aankoop mogen worden gesteld zijn afhankelijk van de aard van de zaak of het product en de mededelingen van de verkoper. Daarbij gaat het niet alleen om eigenschappen die bij normaal gebruik nodig zijn, maar ook om eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik (als tenminste is afgesproken dat de zaak dergelijke bijzondere eigenschappen zou bezitten).

Per 1 januari 2022 gelden nieuwe regels bij de verkoop aan consumenten. De nieuwe regels zijn het gevolg van de implementatie van twee Europese richtlijnen. De aanpassing van de regels is in het voordeel van de consument (koper).

Binnen de autobranche, maar ook daarbuiten, draaien geschillen vaak om de thema’s non-conformiteit en verstrekte garanties. De hoofdregel is deze: als een koper (consument) van mening is dat een aankoop niet de eigenschappen heeft die mochten worden verwacht op grond van een koopovereenkomst (en de aankoop dus non-conform is), dan ligt de bewijslast bij de koper (consument). Dat wil zeggen: de koper moet aantonen dat de aankoop niet voldoet.

Zes maanden verlengd naar 1 jaar

Om kopers in dit bewijsrisico tegemoet te komen gold tot vorig jaar: als binnen zes maanden na aflevering duidelijk wordt dat de aankoop afwijkt van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dan geldt het wettelijk vermoeden dat de aankoop al bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde. In de nieuwe regels die per 2022 gelden is de termijn van zes maanden verlengd naar één jaar. Dat betekent dus dat, als zich binnen een jaar na de aankoop van bijvoorbeeld een auto gebreken voordoen, de verkoper moet aantonen dat dit niet ligt aan het geleverde voertuig, maar dat er een andere oorzaak is.

Waar moet een aankoop aan voldoen?

Of een geleverd product conform is wordt getoetst aan de zogenaamde subjectieve en objectieve conformiteitsvereisten. De subjectieve conformiteitseisen waaraan een product moet voldoen zijn:

  • qua beschrijving, type, kwaliteit en functionaliteit voldoet het product aan de gesloten koopovereenkomst;
  • het product moet geschikt zijn voor het door de koper gewenste gebruik, indien dit aan de verkoper is medegedeeld en door verkoper is aanvaard;
  • het product moet voorzien zijn van alle updates, tezamen met alle toebehoren en instructies als in de koopovereenkomst bepaald.

Volgens de objectieve conformiteitsvereisten moet het product onder andere voor normaal gebruik geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor een product van hetzelfde type normaliter wordt gebruikt én het moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper.

Wilt u meer weten over non-conformiteit?

Klik hier voor meer informatie over non-conformiteit en vind antwoorden op andere juridische vraagstukken m.b.t. non-conformiteit in de autobranche. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag direct aan Peter Roosendaal, automotiverecht specialist.

Specialisatie automotive

TEN Advocaten heeft veel kennis en ervaring in de automotive-branche. We helpen u graag bij geschillen en zorgen er samen met u voor dat risico’s geminimaliseerd worden. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact op. Onze automotive-specialist Peter Roosendaal is u graag van dienst!

Geschreven door

Peter Roosendaal

advocaat
automotive, ondernemingsrecht, letselschade

peter roosendaal