werknemer op vakantie naar oranje gebied

Mag de werkgever de werknemer verplichten tot het dragen van een mondkapje?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Mag de werkgever de werknemer verplichten tot het dragen van een mondkapje?

Op dinsdag 1 december 2020 is wettelijk vastgelegd dat in publieke ruimtes een mondkapje moet worden gedragen. Vóór 1 december gold er geen wettelijke plicht. Maar wat als een werknemer door de werkgever wordt verplicht om tijdens zijn werk een mondkapje te dragen?

De werkgever laat in oktober 2020 het personeel weten dat vanaf dat moment een mondkapje dragen op het werk verplicht is. Een chauffeur/bezorger van deze banketbakkerij weigerde gehoor te geven aan deze regel, waarna zijn loonbetaling werd opgeschort en hem de toegang tot het werk werd ontzegd. De werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Volgens de medewerker is het dragen van een mondkapje in zijn functie niet nodig.

De banketbakkerij beroept zich op het zogenaamde instructierecht, waarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. De kort gedingrechter is van oordeel dat het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Daarnaast moet de banketbakkerij als werkgever de individuele belangen van de medewerkers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en heeft de werkgever een bedrijfsbelang, omdat medewerkers bij ziekte of quarantaine doorbetaald moeten worden. Het dragen van een mondkapje, dat maatschappelijk als bescherming is aanvaard, kan helpen.

De banketbakker hoeft volgens de rechter in kort geding ook geen onderscheid te maken tussen verschillende functies. Een mondkapjesmaatregel kan namelijk alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt. Het resultaat is dat de werkgever het loon van een medewerker mag opschorten en hem de toegang tot het werk ontzeggen zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

Opvallend in deze uitspraak is dat de werknemer een bezorger is die goederen rondbrengt tussen vestigingen, bezorgt bij afnemers en spullen ophaalt bij leveranciers. De werknemer werkt hoofdzakelijk buiten de vestigingen van de werkgever en komt niet in publieke ruimtes, waar pas vanaf 1 december 2020 een mondkapjesplicht geldt. Ondanks dat er voor de werknemer geen wettelijke plicht gold tot het dragen van een mondkapje en hij buiten de vestigingen van de werkgever werkt, kan de werkgever het dragen van een mondkapje toch verplichten en afdwingen.

Geschreven door

Andre van Langen

advocaat
ondernemingsrecht, vastgoedrecht, letselschade, arbeidsrecht

andre van langen