verlenging now regeling

Verlenging NOW-regeling

Arbeids- en ambtenarenrecht

Verlenging NOW-regeling

Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus op ondernemers en personeel is op 28 mei 2020 besloten dat de NOW-regeling met vier maanden wordt verlengd. Eerder was dit nog drie maanden. Hiermee beoogt het kabinet nog altijd om ondernemers met een omzetterugval van ten minste 20% te ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te kunnen houden.

Vanaf 6 juli 2020 kan een tegemoetkoming worden aangevraagd in de loonkosten voor juni, juli, augustus en september 2020. Dit kan op dezelfde manier als bij de eerste NOW-regeling, namelijk digitaal bij het UWV. De verlengde NOW-regeling is toegankelijk voor ondernemers die al gebruik hebben gemaakt van de eerste NOW-regeling en voor ondernemers die voor het eerst aanspraak hierop willen maken.

De nieuwe regeling bevat een paar wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:
  • De vaste opslag bovenop het loon wordt verhoogd van 30% naar 40%, zodat de bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten groter wordt.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. In de eerste NOW-regeling was dat januari 2020. Indien de loonsom in de maanden maart-mei 2020 echter hoger is dan de loonsom in de maanden januari-maart 2020, dan wordt ook in de huidige NOW-regeling maart 2020 als uitgangspunt genomen.
  • Update 28 mei 2020:er komt toch een ontslagboete in de verlengde NOW-regeling. Het kabinet noemt de boete een anti-misbruik-bepaling. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, krijgen een korting (‘ontslagboete’) opgelegd van 5% van de NOW-subsidie, tenzij er een akkoord is bereikt tussen de werkgever en de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging of, indien dat niet het geval is, er een aanvraag voor mediation is gedaan bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid.
  • De nieuwe NOW-regeling kent strenge voorwaarden als het gaat om de uitbetaling van bonussen aan directie en bestuur en winstuitkeringen aan aandeelhouders. Dergelijke uitkeringen zijn niet toegestaan gedurende het jaar 2020 tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening in 2021 wordt vastgesteld. Ook mogen geen eigen aandelen worden ingekocht in 2020.
  • Werkgevers moeten zich inspannen om hun personeel te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. De details hiervan worden nog nader uitgewerkt.

Dit zijn de inzichten die de overheid ons tot nog toe heeft verschaft. De precieze tekst en voorwaarden van de nieuwe NOW-regeling worden in de loop van juni 2020 verwacht. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de FAQ-pagina waar wij de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij hebben gezet.