Vastgoedrecht omgevingsvergunning

Vastgoed­recht

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde activiteiten zoals bouw- en sloopwerkzaamheden, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit is het verplicht om een vergunning te hebben.

Vastgoedrecht

Tegenwoordig zijn veel van deze vergunningen samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Wanneer u eerst moet slopen om vervolgens te kunnen bouwen, kunt u met één omgevingsvergunning voor beide activiteiten een vergunning aanvragen.

Voordat u bijvoorbeeld gaat (ver)bouwen of renoveren is het dus van belang dat u nagaat of u een omgevingsvergunning aan moet vragen voor een of meerdere activiteiten. Voor welke activiteiten een omgevingsvergunning is vereist, is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingswet (de Wabo). Sommige activiteiten worden uitgezonderd van de vergunningsplicht. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden de activiteiten gegeven die vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Deze worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Het is afhankelijk van de categorie waar de activiteit in valt of al dan niet moet worden getoetst aan het bestemmingsplan. Via de vergunningscheck van het Omgevingsloket kunt u een eerste indicatie krijgen of u een omgevingsvergunning aan moet vragen.

Wanneer u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen is het nog wel van belang dat u zich houdt aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Een bouwwerk mag namelijk geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Ook moet u zich houden aan het burenrecht van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer blijkt dat u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze aanvragen bij de gemeente waarin de activiteit zal worden uitgevoerd. Dit is meestal de gemeente waarin u woont. De gemeente zal uw aanvraag toetsen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het toepasselijke bestemmingsplan en de welstandsnota. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen, waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de beslissing. Uw aanvraag zal dan nogmaals worden beoordeeld aan de hand van uw bezwaren. Wordt ook uw bezwaar afgewezen, dan kunt u in beroep bij de rechter en later zelfs nog in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De specialisten van TEN zijn ervaren op het gebied van de Wabo en de Bor. Wij gaan graag voor u na of u mogelijk vergunningvrij mag bouwen of informeren u over de geldende regelgeving. Met TEN Advocaten komt u niet voor verrassingen te staan. Werkt de gemeente niet mee aan uw aanvraag of maken de buren bezwaar, ook dan bent u bij TEN Advocaten aan het juiste adres. Zo nodig procederen wij tot aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.