Vastgoedrecht handhaving

Vastgoed­recht

Handhaving

De Nederlandse overheid stelt regels vast. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben middelen tot hun beschikking om naleving van deze regels af te dwingen.

Vastgoedrecht

Door middel van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete kan een overheidsinstantie afdwingen dat de regels worden nageleefd. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van een bedrijfspand of woning.

Zowel de last onder dwangsom als de last onder bestuursdwang is een herstelsanctie: beide zijn gericht op het herstellen van de rechtmatige situatie. Wanneer u een overtreding onder een last onder dwangsom niet tijdig beëindigt, kan het bevoegd gezag over gaan tot het invorderen van de dwangsommen. Bij een last onder bestuursdwang krijgt u als burger ook eerst de gelegenheid de overtreding zelf te beëindigen. Het verschil is echter dat gemeente niet overgaat tot het invorderen van dwangsommen wanneer u de overtreding niet tijdig beëindigt, maar dat de gemeente zelf overgaat tot het beëindigen van de overtreding. De kosten die de gemeente daarvoor moet maken worden vervolgens op u verhaald. Naast deze twee herstelsancties kan handhaving ook bestaan uit het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit is een sanctioneringsmiddel. De bestuurlijke boete kan door het bevoegd orgaan zelf worden opgelegd. Hiervoor is geen tussenkomst van de rechter of het Openbaar Ministerie vereist.

In dit soort zaken moet snel actie worden ondernomen. Niet alleen om handhaving en de gevolgen daarvan te voorkomen, maar ook om uw rechten veilig te stellen. Op het moment dat er wordt gehandhaafd beginnen er wettelijke termijnen te lopen voor het indienen van bijvoorbeeld een zienswijze, gevolgd door bezwaar en beroep, eventueel samen met een voorlopige voorziening. De advocaten van TEN hebben veel ervaring met handhavingskwesties. Snel, vakkundig en professioneel staan wij u bij.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.