trouwen of geregistreerd partnerschap

Trouwen of geregistreerd partnerschap: veel overeenkomsten of zoek de verschillen?

Family law

Trouwen of geregistreerd partnerschap: veel overeenkomsten of zoek de verschillen?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.

Vraag:

Trouwen of geregistreerd partnerschap, veel overeenkomsten of zoek de verschillen?

Antwoord:

Veel mensen vragen zich af of een geregistreerd partnerschap hetzelfde is als gehuwd zijn? Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn relatievormen die juridisch erg op elkaar lijken. Is het dan hetzelfde of zijn er ook verschillen en zo ja welke verschillen zijn er dan, dat leg ik u graag uit in dit artikel.

Wat zijn de overeenkomsten tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?

Levensonderhoud

Bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap bent u verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Wettelijk erfgenaam

Zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap bent u wettelijk elkaars erfgenaam, tenzij u in een testament iets heeft anders bepaald.

Achternaam

U mag zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap elkaars achternaam dragen.

Verschoningsrecht/ getuigen

U bent niet verplicht om in een rechtszaak tegen elkaar te getuigen (verschoningsrecht).

Toestemming

Voor bepaalde verrichtingen of beslissingen heeft u elkaars toestemming nodig. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verkopen van een gezamenlijk huis.

Opbouwen ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen

Als gehuwden of geregistreerd partners bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen en vaak ook voor een nabestaandenpensioen.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap én kinderen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan krijgt u in beide gevallen automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of eventueel adopteert. Als man bent u voor de wet ook automatisch de vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind. Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind of gaat u na de geboorte van een kind een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u in dat geval als vader het kind heeft erkend.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen
Bent u als moeder getrouwd met een andere vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Dan krijgt u allebei automatisch ouderlijk gezag als beide vrouwen volgens de wet de moeder van het kind zijn. Dat is zo wanneer:

 • het kind is geboren binnen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • en alleen moeder uit wie het kind geboren is de moeder is, terwijl er volgens de wet geen vader is. Er is volgens de wet geen vader bij een anonieme donor of als er een bekende donor is die het kind niet heeft erkend.

Adopteren twee vrouwen samen een kind of adopteert een vrouw het kind waarvan de andere vrouw de moeder is (dat noemen we partneradoptie), dan krijgen beide vrouwen automatisch gezamenlijk het gezag.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee mannen
Bent u als vader getrouwd met een andere man of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere man? Dan krijgt u alleen gezamenlijk gezag over een kind na een beslissing van de rechter. Als twee mannen een  kind adopteren, krijgen zij automatisch allebei het gezag.

Gezag na einde huwelijk of partnerschap en het ouderschapsplan

Bij echtscheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap houden beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding. Dat is alleen anders als een rechter een andere beslissing zou nemen. Bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap is een ouderschapsplan nodig en wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag). In een ouderschapsplan (voor minderjarige kinderen) moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • Hoe u de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
 • Hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) en hoe u de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
 • Hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
 • Op welke manier u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuzes en medische beslissingen;
 • Hoe u de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)verdeelt.

Verder kunt u ook andere afspraken opnemen in een ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, regels over bedtijden, huiswerk of over het contact met de beide families.

Wat zijn de vier belangrijke verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?

 • Wie trouwt moet elkaar het JA-woord geven, bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap is dat JA-woord niet verplicht.
 • Het huwelijk kent een scheiding van tafel en bed, een geregistreerd partnerschap kent dat niet als optie.
 • Een huwelijk wordt bijna overal ter wereld erkend, bij een geregistreerd partnerschap is dat niet altijd het geval. Een geregistreerd partnerschap wordt bijvoorbeeld niet erkend in Bulgarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

In landen waar partners van hetzelfde geslacht kunnen trouwen, erkent men over het algemeen ook huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht uit andere landen.

Als personen van hetzelfde geslacht in bepaalde landen niet mogen trouwen, maar zich wel als partners mogen registreren, dan geeft een in het buitenland gesloten huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht vaak dezelfde rechten als een geregistreerd partnerschap.

 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om beëindigd worden als er geen kinderen zijn. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kunt u beëindigen door bij een advocaat/notaris samen afspraken te maken, die vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst en die overeenkomst dan te laten inschrijven bij de burgerlijke stand. Daarmee wordt het geregistreerd partnerschap bij inschrijving beëindigd. Als u bij het einde van een geregistreerd partnerschap samen geen afspraken kunt maken of als er bij een geregistreerd partnerschap nog minderjarige kinderen betrokken zijn, dan dient u het geregistreerd partnerschap via de rechter te laten beëindigen. Wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn moet er ook altijd een ouderschapsplan overgelegd worden aan de rechtbank. Een geregistreerd partnerschap kan bij de rechtbank beëindigd worden op gemeenschappelijk verzoek of op verzoek van een van beide partners.

Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen bij u zijn of heeft u hulp nodig bij uw echtscheiding of bij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap? Aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op.

Meer vragen over trouwen of geregistreerd partnerschap?

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De tien meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!