toestemming coronavaccinatie kind

Als een ouder toestemming voor een Coronavaccinatie van een kind weigert, wat dan?

Personen- en familierecht

Als een ouder toestemming voor een Coronavaccinatie van een kind weigert, wat dan?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.

Vraag:

Als een ouder toestemming voor een Coronavaccinatie van een kind weigert, wat dan?

Antwoord:

Inmiddels zijn in Nederland alle volwassenen die een Coronavaccinatie willen ontvangen, gevaccineerd. Ook de tweede vaccinatie hebben veel volwassenen inmiddels gehad en zijn er al een heleboel minderjarigen gevaccineerd.

Maar hoe zit dat nu bij de minderjarigen en de vaccinaties? Wat mag wel en wat mag niet en wat kan wel en wat kan niet? Wij merken op kantoor dat hierover veel onduidelijkheid bestaat. Hoe zit het bijvoorbeeld als een van de ouders geen toestemming geeft voor een vaccinatie? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een en ander kort, en in klare taal, in deze blog voor u op een rijtje gezet.

 Vaccinatie is een medische behandeling

 Allereerst geldt dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder dus ook inmiddels de vaccinaties tegen Corona, conform de geldende jurisprudentie worden gezien als een medische behandeling. Bij een medische behandeling voor kinderen is eventueel de toestemming van de gezaghebbende ouders nodig. Of deze toestemming nodig is hangt af van de leeftijd van het kind.

Verschil tussen minderjarigen van 12-15 jaar oud en minderjarigen van 16-17 jaar oud

 Naar gelang van de leeftijd van het kind is in de wet namelijk een verschil gemaakt tussen welke regels er gelden voor een medische behandeling.

Minderjarigen van 16-17 jaar

Kinderen van 16 en 17 jaar oud mogen zelf beslissen of zij een medische behandeling willen ondergaan. Zij zijn volgens de wet namelijk wilsbekwaam. Dat betekent dus ook dat kinderen van 16 of 17 jaar oud zelf mogen beslissen of zij worden gevaccineerd. Maar wat dan voor de kinderen jonger dan 16 jaar?

Minderjarigen 12-15 jaar

Voor kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar oud geldt op grond van artikel 1:247 lid 2 BW dat voor een vaccinatie, dus een medische behandeling, in principe toestemming nodig is van de gezaghebbende ouders. Uit dit wetsartikel blijkt namelijk dat het de ouders zijn die zorgdragen en verantwoordelijk zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn, maar ook voor de veiligheid, van het kind.

Maar dan bent u er nog niet. In artikel 7:450 lid 2 BW is namelijk nog een aanvullende bepaling opgenomen voor kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar oud als er sprake is van een medische behandeling. In dit wetsartikel staat dat er voor deze kinderen inderdaad toestemming nodig is van de gezaghebbende ouders of voogd, maar hierin staat voorts ook beschreven dat kinderen zélf een stem hebben. Kortom, als één of beide ouders niet willen dat hun kind wordt gevaccineerd, kan er nog steeds door het kind worden besloten dat het kind wordt gevaccineerd, ook als de ouders dit dus niet willen.

Een kind vanaf 12 tot en met 15 jaar oud kan zich namelijk conform dit artikel laten vaccineren, ook als de ouders samen of één van beide ouders weigert toestemming te verlenen, voorwaarde hiervoor is dan wel dat het kind de vaccinatie weloverwogen blijft willen. Dit betekent dat als een kind de vaccinatie blijft willen, hij of zij de vaccinatie mag laten zetten.

Overigens is er ook nog een tweede mogelijkheid opgenomen in de wet, want een medische behandeling kan ook worden verricht (tegen de wens van de ouders in) als een medische behandeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor het kind te voorkomen.

Kortom, ook als één van beide ouders of beide ouders niet achter de vaccinatie van een minderjarige tussen van 12 tot en met 15 jaar kan staan, kan dit kind gewoon een vaccinatie gaan halen, zónder de toestemming van de ouders, zolang dit kind weloverwogen deze vaccinatie wil hebben (of dus als de vaccinatie absoluut nodig is om ernstig nadeel te voorkomen). Voor kinderen van 16 en 17 jaar oud geldt dat zij altijd zelf mogen beslissen of zij een medische behandeling willen ondergaan.

Het kan natuurlijk zijn dat er een verschil van mening tussen beide ouders en het kind bestaat over of er wel of niet gevaccineerd moet worden. Los van het feit dat een kind dus uiteindelijk zelf kan besluiten de vaccinatie te halen, is het natuurlijk altijd goed om hierover samen het gesprek aan te gaan en te kijken of je niet samen tot een goede en passende oplossing kan komen.

Mocht u nog vragen hebben over de situatie waarin één van beide ouders weigert om toestemming te verlenen voor de vaccinatie, of over hoe het gesprek met uw kind aan te gaan over de vaccinatie, dan staan wij u uiteraard met raad en daad bij. U kunt dan in die gevallen altijd contact opnemen met één van onze familierechtspecialisten.

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!

Geschreven door

Anouk van Eijkeren

advocaat & mediator
familierecht, mediation

anouck

Gerelateerd

corona alimentatie check
Geen inkomen door corona, wél alimentatie?

Veel particulieren zitten in deze tijden met vragen over onder meer alimentatie en omgangsregelingen. Want minder werk betekent soms ook minder inkomen. Dat kan leiden tot moeilijkheden om alimentatie te betalen. Wat kunt u doen? Lees verder…