advocaat corona

TEN strijde tegen Corona: nieuwsflits ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

TEN strijde tegen Corona: nieuwsflits ondernemingsrecht

Veel bedrijven in Nederland worden hard worden geraakt door het coronavirus. In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste fiscale en economische maatregelen om ondernemers te helpen.


Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Hieronder vatten wij de belangrijkste maatregelen voor u samen.
Voor een volledig overzicht van deze maatregelen verwijzen wij u naar het artikel op de website van de rijksoverheid. Deze kunt u hier lezen.
Klein Krediet corona (KKC)

De regeling KKC is met ingang van 29 mei jl. opengesteld en maakt extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk. De nieuwe regeling is als aanvulling op de al eerder opgetuigde kredietregelingen. Die regelingen, waaronder de BMKB-C (lening tot 1,5 miljoen euro) en GO (lening vanaf 1,5 miljoen euro) zijn vanwege de handelingskosten minder geschikt voor het micro-, midden-, en kleinbedrijf. Kleine bedrijven komen moeilijk aan krediet, terwijl ze dat juist nu hard nodig hebben. De KKC-regeling moet dit probleem verhelpen.

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).

Onder welke voorwaarden worden deze leningen verstrekt?

Voor de ondernemers die:

 • een omzet vanaf € 50.000 hebben;
 • voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren; en
 • zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers kunnen een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Ondernemers kunnen hiervoor in ieder geval terecht bij de Rabobank, ABN Amro, ING, de Volksbank en Triodos. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BKMB-C- financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. 

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups

Vanaf woensdag 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, bij de overheid aankloppen voor de Corona-Overbruggingslening. De regeling is bedoeld om jonge bedrijven die door het coronavirus in zwaar weer zijn beland te ondersteunen. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. 

Wij hebben de fiscale en economische maatregelen voor u op een rij gezet. Een overzicht hiervan treft u hier aan: https://www.tenadvocaten.nl/ten-strijde-tegen-corona/#ondernemer-zzp

Bijzonder uitstel van betaling

Ieder bedrijf dat in de problemen is gekomen kan bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling vragen. Voor dit uitstel is geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) meer nodig.

Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, wordt de invordering stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor u te kort. In dat geval kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal u dan om aanvullende informatie verzoeken (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover wordt u door de Belastingdienst geïnformeerd.

U kunt voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Direct bijzonder uitstel van betaling online aanvragen kan hier. Uitstel van bijzonder uitstel van betaling aanvragen per brief kan ook. U kunt deze richten aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Om een beroep te doen op deze regeling en voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst. 

LET OP! Het verlenen van uitstel van betaling ontslaat bedrijven en instellingen niet van de verplichting tot het tijdig indienen van de vereiste aangiften. Denk met name aan de btw-aangiften en die voor de loonheffingen.

Verzuimboetes worden teruggedraaid

Om ondernemers verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Verlaging van de voorlopige aanslag

Verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag in verband met een verwachte lagere winst voor 2020 zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Dit is een regeling die zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet ondersteunt, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op 27 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.
Update 28 mei 2020: de Tozo maar ook o.a. het uitstel van belastingbetaling, wordt verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2. De Tozo 1 en 2 zijn grotendeels het zelfde, maar er zijn een aantal aangepaste voorwaarden. Bij de Tozo 2 telt het inkomen van de partner wel mee voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij de eerste regeling gold dit niet. Een andere wijziging is dat ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is € 10.157. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente.

Op dinsdag 21 april 2020 is de AMvB voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Daarmee is de regeling formeel van kracht en kunnen gemeenten beschikken op grond van Tozo.

Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Borgstelling MKB-kredieten

De overheid heeft aangegeven dat de regeling Borgstelling MKB-kredieten tijdelijk wordt verruimd. Deze borgstellingsregeling moet midden- en kleinbedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen.

Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of hun rekening courant-krediet. Zij kunnen het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’ verhogen. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Ondernemers kunnen door deze regeling dus makkelijker geld lenen bij kredietverstrekkers zoals banken, omdat het ministerie van EZK borg staat voor de kredieten.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening:

 • U heeft een MKB-bedrijf met vestigingsplaats in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.
 • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.
 • Uw bedrijf bestaat langer dan drie jaar.

Om een beroep te doen op deze regeling kunt u terecht bij uw kredietverstrekker.

Deze tijdelijke regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. De looptijd van het BMKB is maximaal acht kwartalen. Het is mogelijk een financiering onder de BMKB-regeling aan te vragen tot 1 april 2021.

Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Eerder btw terugvragen

Mocht uw debiteurenportefeuille aanzienlijk toenemen, dan is het onder omstandigheden mogelijk om de btw bij de Belastingdienst al in een vroeg stadium terug te vragen.

Aankomend faillissement van u of van uw contractpartijen

Juist in deze tijden is het van belang om rekening te houden met een mogelijk faillissement van uw bedrijf of van één van uw contractpartijen. U kunt nu nog maatregelen nemen om de gevolgen van wanbetaling of andere risico’s te beperken. Denk hierbij aan:

 • Wie betaalt u wel en wie betaalt u niet bij krappe liquiditeit?
 • Welke risico’s loop ik bij het nemen van beslissingen als bestuurder?
 • Hoe wapen ik mij tegen niet betalende debiteuren?
 • Mag ik mijn betalingen opschorten?
 • Zijn mijn algemene voorwaarden nog up-to-date?

In zulke gevallen is het altijd verstandig om te overleggen met een specialist om te kijken welke mogelijkheden er zijn. De specialisten van TEN Advocaten staan voor u klaar met raad en daad. Samen trekken we TEN strijde tegen het coronavirus!

Banken geven kleinere bedrijven half jaar uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op hun leningen. Het gaat om kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn.

De ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hebben hiertoe besloten. Banken kunnen dit doen omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze regeling is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden zoals eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, evenementenlocaties en organisatoren, de reisbranche en nog meer.  Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen.

De getroffen sectoren uit de TOGS regeling krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden). Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.  

Heeft u (financiële) problemen als gevolg van het uitbreken van het coronavirus? Onze ondernemingsrecht advocaten kunnen uw risico’s in beeld brengen.

Voor informatie over arbeidsrechtelijke punten verwijzen wij u naar het artikel geschreven door onze specialisten arbeidsrecht. Zij hebben het een en het ander voor u samengevat in een nieuwsflits. Deze leest u hier.

Geschreven door

Ward Welage

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

ward welage
Geschreven door

Peter Roosendaal

advocaat
automotive, ondernemingsrecht, letselschade, erfrecht, incasso

peter roosendaal
Geschreven door

Bas Jacobs

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

bas jacobs