TEN Academie – Arbeidsrecht – Ziekteverzuim

TEN Academie 3_website

Training Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een hoofdpijndossier. Want een zieke werknemer kost tot wel tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. En soms komen door ziekteverzuim bedrijfsprocessen onder druk te staan. Bovendien heeft ziekteverzuim een juridische kant die behoorlijk complex kan zijn. Want: wat moet u als werkgever doen (of laten) als een werknemer zijn re-integratieverplichting niet nakomt? Welke stappen zijn vereist op basis van de Wet Verbetering Poortwachter? Welke regels gelden rondom vakantie tijdens ziekte? De antwoorden op deze en andere vragen komen aan de orde in onze Training Ziekteverzuim.

Inhoud van de training

In onze Training Ziekteverzuim komen zaken aan de orde als

 • Ziekmelding
 • Rol bedrijfsarts en UWV
 • Wettelijk kader
 • Wat houdt re-integratie in
 • Arbeidsconflict
 • Controle van de zieke werknemer en sancties
 • Vastlopen van de re-integratie
 • Ontslag tijdens ziekte

Dat doen we in interessante werkvormen en aan de hand van concrete casussen. Dus geen abstracte theorie, maar we maken direct de vertaalslag naar de praktijk van uw organisatie.

Uw resultaat

Na deze training bent u up-to-date geïnformeerd en in staat de opgedane kennis over ziekteverzuim in de eigen werkomgeving toe te passen en anderen erover te adviseren.

 • U beschikt over toepasbare kennis op het gebied van ziekte
 • U bent op de hoogte van nieuwe regels rond ziekte
 • U past de verworven en opgefriste kennis toe in de eigen werkomgeving
 • U kunt anderen voorzien van goed advies over ziekteverzuim

Interesse?

Wilt u weten wat deze training voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel ons 073- 7600 100.