TEN Academie – Arbeidsrecht – Ondernemingsraad

TEN Academie 3_website

Training Ondernemingsraad

De gezondheid van een bedrijf is gebaat bij de inzet en betrokkenheid van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Is er binnen uw OR verbetering mogelijk? Of wilt u starten met een OR of PVT? Onze arbeidsrechtadvocaten verzorgen trainingen over de rechten en plichten van OR en PVT op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast kan uw OR of PVT ook training op maat krijgen over onderwerpen waarvoor advies of instemming is gevraagd.

Inhoud van de training

In onze Training Ondernemingsraad komen zaken aan de orde als

 • Dagdeel 1: Als nieuw OR-lid heb je behoefte aan basiskennis. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bevat de spelregels voor de OR. Inzicht in de bedoeling van de wet is zeker zo belangrijk als kennis van de regels. Het gaat om het goed functioneren van de hele organisatie. We staan stil bij de opbouw van de OR (reglement, verkiezingen en faciliteiten). En we staan stil bij de vier rechten van een OR, en andere aspecten uit de WOR. We zullen oefenen met advies- en instemmingsvragen.
  • Wat zijn de taken en bevoegdheden (rechten en plichten) van de OR?
  • Vooral aandacht aan advies- en instemmingsrecht
  • Basisregels van het vergaderen in de OR en het overleg met de bestuurder
  • Bijzondere aandacht voor OR en financiële cijfers
  • Aan de slag met arbo & gezondheid
  • Bijzondere aandacht voor OR en HRM / beleidsgebieden – arbeidsvoorwaarden – reorganisatie

 

 • Dagdeel 2: Hoe werkt de OR in de praktijk? De OR bepaalt zijn prioriteiten en verdeelt de taken. Maar hoe gaan we dat nu doen? Tips om effectief te vergaderen en te communiceren. Doel van deze bijeenkomst is dat de eerste aanzet wordt gemaakt tot het ontwikkelen van een persoonlijk werkplan en een strategische blik op de organisatie en medezeggenschap.
  • Rolverdeling (werkwijze en taakverdeling) binnen de OR?
  • Hoe houden we contact met de achterban?
  • Hoe gaan we om met onze bestuurder?
  • Wat wordt van mij verwacht in de OR?
  • Het nut van een activerende agenda
  • Speerpunten: Het ontwikkelen van een persoonlijk werkplan
  • Speerpunten: Het ontwikkelen van een strategische blik op de organisatie en medezeggenschap

 

 • Dagdeel 3: Uitdagingen voor de komende periode. Een prettige samenwerking en een gelijkwaardige relatie met de bestuurder is belangrijk. Veel OR-leden streven naar pro activiteit, zelf de agenda bepalen en echt invloed hebben op de besluitvorming. Om dat te bereiken bepaalt de OR eerst wat hij wil bereiken en daarna wat hij in de samenwerking verwacht van de WOR-bestuurder. Daarna kan de OR in gesprek gaan met de bestuurder. Niet als tegenstander maar als gelijkwaardige gesprekspartner. Dit dagdeel is bedoeld om hiervoor de basis te leggen.
  • Uitwisselen verwachtingen tussen OR en bestuurder
  • Proces- en samenwerkingsafspraken met de bestuurder
  • Het definitief maken van een strategische blik op de organisatie en medezeggenschap
  • Definitief maken persoonlijk werkplan

Dat doen we in interessante werkvormen en aan de hand van concrete casussen. Dus geen abstracte theorie, maar we maken direct de vertaalslag naar de praktijk van uw organisatie.

Uw resultaat

Na deze training bent u up-to-date geïnformeerd en in staat de opgedane kennis in de eigen werkomgeving toe te passen en anderen erover te adviseren.

 • U beschikt over toepasbare kennis over OR of PVT
 • U bent op de hoogte van nieuwe regels rond OR of PVT
 • U past de verworven en opgefriste kennis toe in de eigen werkomgeving
 • U kunt anderen voorzien van goed advies over OR of PVT

Interesse?

Wilt u weten wat deze training voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel ons 073- 7600 100.