TEN Academie – Arbeidsrecht – Flexibele overeenkomst

TEN Academie 3_website

Training De flexibele overeenkomst

De roep om flexibele arbeid is nog steeds groot. Maar ook nemen de regels om die flexibiliteit in te perken toe. Onze klanten zijn steeds creatiever in het bedenken van ‘constructies’ om flexibiliteit mogelijk te maken. De training draagt bij aan kennis op het gebied van de flexibele arbeidsrelaties zoals min-/max- of 0-urencontracten, maar ook detachering en tijdelijke arbeidscontracten.

We besteden bijzondere aandacht aan de arbeidsrelatie met ZZP’ers. We nemen u mee in de wetgeving DBA en schijnconstructies. We vertellen u de laatste stand van zaken naar aanleiding van het ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024’ van de Belastingdienst en van de Rechtspraak. Rechters doen na Deliveroo nu wekelijks uitspraken waarin arbeidsrelaties worden ‘gekwalificeerd’ zodat het erop lijkt dat in de Rechtspraak de basis voor de nieuwe regels wordt gelegd. We lopen samen de modelcontracten van de Belastingdienst door zodat u weet waar u op moet letten bij het opstellen en aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Inhoud van de training

We besteden in onze Training De Flexibele overeenkomst onder meer aandacht aan

  • De oproep- en detacheringovereenkomst en de tijdelijke arbeidsovereenkomst: de variabele loonbetaling en min/meer-uren, het vastklikmoment, ziekte, non-concurrentiebeding, WAADI en StiPP
  • De opdrachtovereenkomst en de fictieve dienstbetrekking en ‘constructies’
  • De actuele wetgeving DBA en schijnconstructies
  • De Rechtspraak Deliveroo en meer
  • De Belastingdienst / UWV / CAO- en aanpalende fondsen, en Pensioenfondsen: naheffingsrisico’s
  • De invloed van de praktijktoetsing

Dat doen we in interessante werkvormen en aan de hand van praktijkvoorbeelden en uitgebreide casuïstiek. Dus geen abstracte theorie; we maken direct de vertaalslag naar de praktijk van uw organisatie.

Uw resultaat

Na deze training bent u up-to-date geïnformeerd en in staat de opgedane kennis over arbeidsovereenkomsten in de eigen werkomgeving toe te passen en anderen erover te adviseren.

  • U beschikt over toepasbare kennis op het gebied van flexibele overeenkomsten
  • U bent op de hoogte van nieuwe regels rond flexibele overeenkomsten
  • U past de verworven en opgefriste kennis toe in de eigen werkomgeving
  • U kunt anderen voorzien van goed advies over flexibele overeenkomsten

Interesse?

Wilt u weten wat deze training voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel ons 073- 7600 100.