TEN Academie – Arbeidsrecht – Arbeidsovereenkomst

TEN Academie 3_website

Training De (inhoud van de) arbeidsovereenkomst

Zoals de meeste contracten verdwijnt ook een arbeidsovereenkomst na ondertekening meestal ergens in een mapje in een la. Pas als er problemen zijn komt het contract weer tevoorschijn. En dan blijkt niet zelden, weten we uit onze advocatenpraktijk, dat er onduidelijkheden of slordigheden in staan. En die maken de problemen eerder groter dan kleiner. Want in plaats van rechtszekerheid te bieden, biedt een gebrekkige overeenkomst juist onzekerheid. En dat is voer voor conflicten, hoge kosten of rechtszaken.

Omdat een arbeidsovereenkomst het uitgangspunt is voor vrijwel alle arbeidsrechtelijke vraagstukken is het van belang dat de juiste zaken er op de juiste manier in zijn vastgelegd. In onze Training De Arbeidsovereenkomst staat de inhoud van de arbeidsovereenkomst centraal.

Inhoud van de training

We besteden in onze Training De Arbeidsovereenkomst onder meer aandacht aan:

 • Soorten arbeidsovereenkomsten, waaronder de oproepovereenkomst en de statutair directeur, maar ook waar u op moet letten bij een bepaalde tijd-overeenkomst en een tijdelijke urenuitbreiding
 • Diverse bedingen in de arbeidsovereenkomst:
  • Indiensttreding (denk aan voorkomen van problematieken uit het verleden van de werknemer, VOG, proeftijd, opzegging, variabele beloning)
  • Gedurende de arbeidsovereenkomst (denk aan loondoorbetaling tijdens ziekte of nevenwerkzaamheden en 2 werkgevers)
  • Einde dienstverband (denk aan non-concurrentiebeding, studiekostenbeding, pensioenbeding en eindafrekening.
 • De ketenregeling
 • Protocollen/Personeelshandboek
 • Verhouding met CAO
 • Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst: het eenzijdig wijzigingsbeding

Dat doen we in interessante werkvormen en aan de hand van praktijkvoorbeelden en uitgebreide casuïstiek. Dus geen abstracte theorie; we maken direct de vertaalslag naar de praktijk van uw organisatie.

Uw resultaat

Na deze training bent u up-to-date geïnformeerd en in staat de opgedane kennis over arbeidsovereenkomsten in de eigen werkomgeving toe te passen en anderen erover te adviseren.

 • U beschikt over toepasbare kennis op het gebied van arbeidsovereenkomsten
 • U bent op de hoogte van nieuwe regels rond arbeidsovereenkomsten
 • U past de verworven en opgefriste kennis toe in de eigen werkomgeving
 • U kunt anderen voorzien van goed advies over arbeidsovereenkomsten

Interesse?

Wilt u weten wat deze training voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel ons 073- 7600 100.