Pensioenrecht verdieping

Rechtsgebied

Pensioenrecht

Het onderwerp pensioen is zeer actueel en aan vele veranderingen onderhevig. Pensioenen staan onder druk, pensioenfondsen kampen met teruglopende dekkingsgraden en het Pensioenakkoord bevat verschillende wijzigingen in het pensioenstelsel die vrijwel iedereen aangaan. Pensioen is relevant voor jong en oud, van werkend tot gepensioneerd en voor ondernemer en werknemer. Het is complexe materie met grote financiële belangen en gevolgen. Pensioen komt aan bod als arbeidsvoorwaarde of in ontslagzaken, maar ook bij echtscheidingen zijn er diverse belangrijke aandachtspunten. Wij beschikken in die rechtsgebieden over de vereiste expertise om u adequaat te kunnen adviseren.

Pensioenrecht
Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

Vastlegging van pensioenafspraken gebeurt niet altijd even nauwkeurig en soms leidt die vastlegging juist tot discussie over de uitleg van de afspraken. Ook kan er behoefte bestaan om gemaakte afspraken over pensioen op enig moment te wijzigen. Het is dan de vraag of een dergelijke wijziging toelaatbaar is. Wij kunnen u bijstaan wanneer u daar als werkgever of juist als werknemer mee te maken heeft. Ook wanneer het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of wanneer uw onderneming verplicht is deel te nemen aan een regeling bij een pensioenfonds, is gedegen pensioenadvies van groot belang. Wij adviseren u graag bij vragen over de werkingssfeer van een verplichtstellingsbesluit en in geval u wordt aangeschreven door een pensioenfonds na een werkingssfeeronderzoek. Mocht het nodig zijn dan begeleiden wij u bij een procedure om verplichte aansluiting te voorkomen of om uw (pensioen)schade te beperken of eventueel op een derde partij te verhalen. Verder kunt u bij ons terecht voor informatie over waardeoverdracht, Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd en pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Pensioenrecht in de familierechtpraktijk

In de familierechtpraktijk adviseren wij partners in een echtscheidingssituatie over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het opgebouwde ouderdomspensioen, zoals verevening, conversie en afstand. Ook beoordelen wij berekeningen ten aanzien van de commerciële waarde van pensioenaanspraken in het kader van afstorting. De Wet Verevening Pensioenrechten regelt de pensioenverevening in geval van echtscheiding, maar er kunnen ook afwijkende afspraken worden gemaakt in een echtscheidingsconvenant. Wij kunnen u van dienst zijn bij het vastleggen van dergelijke afspraken.
Ook uw vragen over nabestaandenpensioen in geval van overlijden van uw partner beantwoorden wij graag. Het gaat dan zowel om partnerpensioen als om wezenpensioen voor uw kinderen. Wij informeren u over de verschillen tussen partnerpensioen op risicobasis of op opbouwbasis en over bijzonder partnerpensioen. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij vragen over compensatie van de (ex-)partner van een DGA bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB).

De vakgroep pensioenrecht

Onze vakgroep bestaat uit diverse advocaten die tevens werkzaam zijn in de vakgroepen Arbeidsrecht of Familierecht. Wij werken samen met het Nederlands Pensioenbureau, dat maatwerktrainingen en opleidingen verzorgt over diverse onderwerpen binnen het pensioenrecht en waar wij terecht kunnen voor het laten maken van (actuariële) berekeningen.

Internationaal netwerk

Onze pensioenrecht advocaten zijn betrokken en vastberaden en staan u adequaat en proactief bij. Wilt u advies over internationale pensioenrechtelijke zaken, dan kunnen de pensioenrechtjuristen van onze partnerkantoren in Europa u bijstaan. Verder hebben wij korte lijnen naar andere professionals zoals notarissen, accountants, fiscaal adviseurs en pensioenadviseurs. U bent kortom verzekerd van een compleet en op maat gesneden pensioenrecht advies.

Meer weten? Neem contact op met een van onze pensioenrecht advocaten.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.