wettelijke vakantiedagen

Maak werk van vakantiedagen

Arbeids- en ambtenarenrecht

Maak werk van vakantiedagen

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd, maar niet heeft opgenomen. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers tijdig en duidelijk te informeren over die vervaltermijn en ze de kans te geven om de vakantiedagen op te nemen. Omdat tijdens de coronacrisis bij veel werknemers een stuwmeer aan vakantiedagen is ontstaan, heeft u als werkgever dit jaar een extra reden om er snel werk van te maken.

De vakantiewetgeving regelt dat werknemers jaarlijks wettelijke vakantiedagen opbouwen. Elk jaar op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die in het jaar ervoor zijn opgebouwd, maar niet zijn opgenomen. En dat zijn er dit jaar waarschijnlijk veel meer dan normaal. Want door het vele thuiswerken en de reisbeperkingen in het afgelopen coronajaar werden behoefte en noodzaak om vrije dagen op te nemen niet zo gevoeld. Bovendien waren sommige sectoren door corona helemaal dicht. Het gevolg is een ophoping van vakantiedagen bij veel werknemers.

Informatieplicht en bewijslast wettelijke vakantiedagen liggen bij werkgever

Als werkgever bent u – op grond van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie- verplicht om werknemers duidelijk en tijdig te informeren over de vervaltermijn van de vakantiedagen én moet u ze stimuleren die dagen op te nemen. Doet u dat niet (goed), dan behouden de werknemers hun vakantiedagen en gaat een verjaringstermijn gelden van vijf jaar. Als werkgever moet u kunnen bewijzen dat u aan die informatieplicht hebt voldaan.

Niet verplichten, wel stimuleren

Om aan uw informatieplicht te voldoen, enerzijds, en om uw werknemers anderzijds nog een échte kans te geven om hun – mogelijk talrijke – vakantiedagen te benutten, doet u er goed aan ze zo snel mogelijk schriftelijk te adviseren hun vrije dagen nog vóór 1 juli 2021 op te nemen. U kunt uw werknemers overigens niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel kunt u het stimuleren, bijvoorbeeld door werk bij een werknemer weg te nemen, zodat die de vrijheid voelt om uren op te nemen.

Vervaldatum uitstellen

Van de andere kant kan het vanwege drukte – bijvoorbeeld door heropening na corona-gedwongen sluiting – misschien juist helemaal niet wenselijk zijn dat uw werknemers de komende periode en masse (langdurig) vrij nemen. In dat geval kan schriftelijk worden overeengekomen dat de vervaltermijn wordt verlengd tot 1 oktober 2021 of enige andere datum die wel mogelijk maakt de wettelijke dagen voordien op te nemen. Om dat op korte termijn goed te regelen is het verstandig om een arbeidsrechtjurist te raadplegen.

Neem hiervoor contact op met TEN Advocaten.

Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers