echtscheiding verdelen

Kinderen en echtscheiding, wat moet u regelen?

Personen- en familierecht

Kinderen en echtscheiding, wat moet u regelen?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.
Vraag:

Kinderen en echtscheiding, wat moet u regelen?

Antwoord:

Een echtscheiding is een heftige periode, waarbij van alles moet worden geregeld. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Maar wat moet er nu precies geregeld worden voor de kinderen?

Informeren

Allereerst is het uiteraard van belang dat de kinderen op een gegeven moment op de hoogte worden gebracht van de echtscheiding. Het is belangrijk om, als dit lukt, dit samen aan de kinderen te vertellen. Kies een moment waarop u nog beiden in de woning woont en niet pas als een van de ouders is vertrokken. Vertel het ze samen, zodat de kinderen zien dat hun ouders nog steeds samen hun ouders zijn en dus een eenheid vormen. Daarbij is het ook belangrijk om het alle kinderen gezamenlijk te vertellen, zodat u voorkomt dat één kind het bericht eerder te horen krijgt dan een broertje of zusje. Houd hierbij rekening met de leeftijd van de kinderen. Check bovendien of de kinderen het bericht snappen en begrijpen wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld dat papa en mama niet meer samen zullen blijven wonen in huis.

Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat de ouders benadrukken dat de kinderen géén schuld hebben aan de echtscheiding. Het komt namelijk vaak voor dat kinderen denken dat het hun schuld is dat papa en mama uit elkaar gaan.

Regelen

Naast dat u de kinderen moet vertellen dat u gaat scheiden, moeten er een heleboel praktische en juridische zaken rondom de kinderen worden geregeld.

Uiteraard zal u samen in gesprek moeten over bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben en wanneer de kinderen bij de ene ouder zijn en wanneer bij de andere ouder; kortom hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld? Het bepalen van de hoofdverblijfplaats heeft ook fiscale gevolgen, de desbetreffende ouder ontvangt namelijk van de Belastingdienst diverse toeslagen. Het kan hierbij erg verstandig zijn om voor een specifieke ouder te kiezen omdat ook de inkomenspositie van de ouder van invloed kan zijn op de hoogte  van de toeslagen.

“Wat moet er geregeld worden voor de kinderen?”

Natuurlijk moet ook worden gekeken naar de kosten van de kinderen, hoe gaat u daarmee om? Sommige ouders hanteren een kinderrekening, waarvan alle kosten ten behoeve van de kinderen worden betaald. Op de kinderrekening wordt dan de kinderbijslag en de toeslagen die de ouders ontvangen gestort, maar ook door bedragen die de ouders hiernaar overmaken. Een andere optie is natuurlijk dat de ene ouder aan de andere ouder kinderalimentatie gaat betalen.

Elke situatie is anders en zodoende moet bij iedere echtscheiding ook goed worden besproken en berekend wat in dat specifieke geval het handigst of verstandigst is ten aanzien van de verdeling van de kosten van de kinderen. Uiteraard houd u hierbij rekening met de fiscale gevolgen.

Vastleggen

Niet alleen moet worden besproken hoe de zaken rondom de kinderen geregeld gaan worden, het moet ook worden vastgelegd. Bij een echtscheiding is het noodzakelijk dat deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In de wet staat zelfs dat de rechtbank een verzoek tot echtscheiding (tussen ouder met minderjarige kinderen) pas inhoudelijk kan behandelen als de ouders een ouderschapsplan hebben gemaakt, beiden hebben ondertekend en ingediend bij de rechtbank.

Het lukt echter niet in alle gevallen om een ouderschapsplan op te stellen. De rechtbank zal dan eerst uitgebreid nagaan of het toch niet lukt om te komen tot een ouderschapsplan. Pas als blijkt dat dit echt niet gaat lukken neemt de rechtbank in overweging of het verzoek tot echtscheiding toch in behandeling kan worden genomen.

Kortom, hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat afspraken over de kinderen worden gemaakt en dat die in het ouderschapsplan worden vastgelegd. Immers, is het ouderschapsplan er niet, dan kan het zijn dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding niet eens in behandeling neemt!

“Wat wordt er in een ouderschapsplan opgenomen?”

Maar wat staat er in zo’n ouderschapsplan, wat moet je afspreken? Ook dit volgt uit de wet. In een ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen, hoe dus de omgang met de ene en de andere ouder wordt vormgegeven, maar ook op welke wijze de ouders elkaar informeren en raadplegen over de belangrijke zaken betreft de ontwikkeling van de kinderen en eventueel het vermogen van de kinderen en ten slotte hoe zij de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen zullen verdelen.

In een ouderschapsplan is daarom een aantal artikelen standaard opgenomen over deze onderwerpen. Dus bij wie hebben de kinderen de hoofdverblijfplaats en hoe de zorg over de kinderen wordt verdeeld. In het ouderschapsplan is ook altijd opgenomen hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld: met een kinderrekening of middels betaling van kinderalimentatie?

Verder worden vaak nog andere, vooral praktische zaken in het ouderschapsplan geregeld. Bijvoorbeeld: wat spreken de ouders af als een van de ouders wil gaan verhuizen. Wie heeft de paspoorten of identiteitsbewijzen van de kinderen in bezit? Maar ook zaken als: wie gaat met de kinderen naar de tandarts of naar de kapper? Mogen de kinderen tatoeages?

Dit zijn allemaal zaken die kunnen worden opgenomen in het ouderschapsplan. Het is aan de ouders zelf om te bepalen hoe uitgebreid en concreet zij de afspraken in een ouderschapsplan willen opnemen. Maar omdat je niet weet hoe de toekomst eruit ziet, is het beter om afspraken voor iedereen duidelijk vast te leggen. Daarmee kan worden voorkómen dat conflicten ontstaan over de uitvoering van de afspraken.

Heeft u nog vragen?

De advocaten van TEN bekijken altijd in overleg met u wat de beste manier is om de afspraken voor u en uw kinderen neer te leggen in een ouderschapsplan. Wij streven naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en zeker de belangen van de kinderen. We hebben advocaten die tot specialist in het familierecht zijn opgeleid en ruime ervaring hebben in de begeleiding van het uit elkaar gaan en alle gevolgen die dat voor u beiden en de kinderen met zich meebrengt. Zij zijn dan ook uitstekend op de hoogte van alle onderwerpen die in een echtscheiding voorbijkomen en kunnen u daarin op de juiste wijze adviseren, zodat u en uw kinderen een toekomst tegemoet gaan die het beste bij u past.

Geschreven door

Anouk van Eijkeren

advocaat & mediator
familierecht, mediation

anouck

Gerelateerd

corona alimentatie check
Geen inkomen door corona, wél alimentatie?

Veel particulieren zitten in deze tijden met vragen over onder meer alimentatie en omgangsregelingen. Want minder werk betekent soms ook minder inkomen. Dat kan leiden tot moeilijkheden om alimentatie te betalen. Wat kunt u doen? Lees verder…