Incasso verdieping

Rechtsgebied

Incasso

Vakgroep incasso

Veel debiteuren betalen tegenwoordig óf te laat, óf helemaal niet. Of – als ze al betalen – niet de incassokosten en de rente. De schade binnen het bedrijfsleven is onoverzienbaar en leidt soms zelfs tot faillissementen.

Incasso advocaat

Tegen aantrekkelijke voorwaarden bieden de incasso advocaten van TEN Advocaten u een incassoservice op maat, toegesneden op de hoogte van de vordering. Ons doel is uw vorderingen tot de laatste eurocent te incasseren, inclusief alle kosten.

Als u wilt, behandelen wij uw debiteur even hoffelijk als vasthoudend om de relatie niet onnodig te beschadigen. Door gebruik te maken van ervaren medewerkers, modellen en maatwerk, houden wij de kosten voor u zo laag mogelijk. Hoe ziet het TEN incassotraject eruit? Graag leggen wij het u uit.

Buitengerechtelijke fase

U geeft uw vordering ter incasso uit handen aan ons, uw incasso advocaat. Dat doet u door uw facturen, uw voorwaarden en eventueel uw aanmaningen met korte toelichting aan ons te mailen via [email protected].

Uiteraard maken we daarover vooraf afspraken met u, zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Gerechtelijke fase

Dagvaarding
Blijft de debiteur in gebreke met het betalen van de volledige vordering, dan volgt een dagvaarding. Soms kan dit zelfs met een kort geding procedure (incasso kort geding)

Voor het opstellen van de dagvaarding geldt dat wij gebruik maken van modellen, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het uurtarief wordt vooraf met u afgestemd, of wij spreken een vaste prijs met u af.

Moet er gedagvaard worden, dan brengt dat extra kosten met zich mee. U moet dan denken aan onze fee voor het opstellen van de dagvaarding, het griffierecht, en de kosten van de deurwaarder. Ook hier maakt onze incasso advocaat met u een afspraak op maat.

Opbrengst
De vordering wordt vermeerderd met de toepasselijke buitengerechtelijke kosten. Uiteraard brengen wij ook de wettelijke rente, de handelsrente of de contractuele rente in rekening, indien van toepassing. Als de vordering wordt toegewezen, moet de debiteur ook altijd de proceskosten dragen.

De kosten van de gerechtelijke fase (denk aan kosten derden zoals het griffierecht + deurwaarderskosten) en de executie van het vonnis worden uiteraard verhaald op de debiteur. Mocht de incasso niet of slechts gedeeltelijk succesvol zijn dan komen deze kosten ten laste van u. Uiteraard bespreken wij altijd vooraf met u of wij tot executie zullen overgaan, en leggen wij met u de kansen en de risico’s vast.

Op die manier krijgt u waar u recht op heeft, en weet u vooraf welk risico u maximaal loopt wat de kosten van een incasso betreft!

incasso advocaat
Executie fase

Beslag via de deurwaarder
Wat gebeurt er als de debiteur vervolgens alsnog niet vrijwillig betaalt? Dan schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in. Deze fase noemen wij de executiefase.

De deurwaarder zal beslag kunnen leggen op alle vermogensbestanddelen van de debiteur. Denk daarbij aan beslag op roerende of onroerende zaken, beslag op de bankrekening, op een loon of andere periodieke uitkering of bijvoorbeeld beslag onder de Belastingdienst op een voorlopige teruggaaf.

Een vonnis kan gedurende 20 jaar ten uitvoer worden gelegd. U hebt daarmee een middel in handen waarmee u dus langere tijd druk kunt uitoefenen om de debiteur tot betaling te bewegen.

Faillissementsaanvraag
Een alternatief voor beslag is het verzoek tot faillietverklaring. Dat is een zeer effectief drukmiddel bij het incasseren van een vordering. Er zal dan voldaan moeten zijn aan twee vereisten: uw debiteur moet zijn opgehouden te betalen én deze dient meerdere schulden onbetaald te laten.

Voor deze procedure geldt een hoger griffierecht. Het griffierecht hoeft uiteraard niet betaald te worden als er voor het behandelen van het verzoek op de zitting al betaald wordt door de debiteur. Het indienen van een verzoek tot faillietverklaring kan overigens ook vooraf, in plaats van een dagvaarding.

Het risico van het aanvragen van faillissement, is dat de debiteur daadwerkelijk failliet gaat. Als concurrente crediteur zult u dan mogelijk minder ontvangen dan waar u recht op heeft. Of deze weg wordt ingeslagen, bepaalt onze incassospecialist dan ook altijd in nauw overleg met u.

TEN pakket incasso

Ons doel is om uw vorderingen tot de laatste eurocent te incasseren, inclusief alle kosten. Wij behandelen uw debiteur even hoffelijk als vasthoudend om de relatie
niet onnodig te beschadigen. Door gebruik te maken van ervaren medewerkers, modellen en maatwerk, houden wij de kosten voor u zo laag mogelijk. TEN doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw debiteuren betalen.

> Klik voor meer informatie over het TEN pakket incasso hier. 

Bekijk het VLOG van Anouk Kolk over Incasso:

Een incasso advocaat in de arm nemen of wilt u meer weten?

Neem contact op met onze incassoservice.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.