Netherlands Commercial Court

Netherlands Commercial Court

De Netherlands Commercial Court (“NCC”) opende op 1 januari 2019 haar deuren is daarmee een vrije nieuwe rechtbank. De NCC bevindt zich in Amsterdam en maakt deel uit van de Amsterdamse rechtbank. In een procedure bij de NCC dient zowel de eisende als gedaagde partij zich te laten bijstaan door een advocaat.

De NCC is gespecialiseerd in complexe internationale handelsgeschillen. De voertaal van een procedure is standaard Engels, wat erg prettig kan zijn indien niet alle betrokken partijen Nederlands spreken.

Daarnaast staat de NCC voor kortere doorlooptijden. Ten opzichte van een ‘normale’ bodemprocedure, zouden partijen dus minder lang op een uitspraak hoeven wachten als de procedure bij de NCC plaatsvindt. Let wel dat de NCC pas (ruim) 2 jaar operationeel is. De tijd moet uitwijzen of de doorlooptijden van een procedure inderdaad kort(er) blijven.

Ook voor de NCC geldt dat de procedure in beginsel openbaar toegankelijk is, zowel de mondelinge behandeling als de uitspraak van de rechtbank.