Franchiseondernemer juridische tips

Franchiseovereenkomst mét een huurovereenkomst

Vastgoedrecht

Franchiseovereenkomst mét een huurovereenkomst

Er is een toename te zien in het aantal franchiseformules. Graag licht ik toe waar u op moet letten als u een franchiseovereenkomst mét een huurovereenkomst afsluit en geef ik u tips voor het opstellen van een goede franchiseovereenkomst.

Wat is franchising?

Iedereen weet wel ongeveer wat wordt bedoeld met franchising. Meestal gaat het om een bepaalde formule. Denk bijvoorbeeld aan de bekende fastfoodketens, maar ook aan supermarkten en tuincentra. Er zijn altijd twee partijen bij betrokken, de franchisenemer en de franchisegever. De franchisegever is de initiatiefnemer. Hij heeft de succesvolle formule ontwikkeld, die hij tegen vergoeding beschikbaar stelt aan franchisenemers. Soms verhuurt de franchisegever ook de (winkel)ruimte aan de franchisenemer.

De franchisenemer is op zijn beurt verplicht op een bepaalde wijze te handelen en zich te gedragen. Denk bijvoorbeeld aan regels over de inrichting van de winkel. Maar ook hoe de producten worden bereid of samengesteld. Deze regels/afspraken worden vastgelegd in een franchiseovereenkomst en overige overeenkomsten zoals de huurovereenkomst, algemene voorwaarden en mogelijk nog andere overeenkomsten.

De huur wordt gekoppeld aan de franchise

Soms worden er zogeheten koppelbepalingen in de overeenkomsten opgenomen. Daarmee wordt de huur gekoppeld of geïntegreerd in de franchiseovereenkomst. Daar zitten risico’s aan. Het einde van het franchisecontract betekent vaak ook het einde van de huurovereenkomst. Maar, voor het beëindigen van huur gelden andere spelregels. Zeker als het om winkelruimte gaat. Voor winkelruimte geldt namelijk dat de huurovereenkomst niet zonder geldige reden kan worden opgezegd.

Wat gebeurt er als de franchiseovereenkomst wordt beëindigd?

Als de regels van het contract niet worden gevolgd, dan kan de franchisegever besluiten de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Of de franchisegever zegt de overeenkomst op. Vanwege die koppeling eindigt dan ook de huurovereenkomst, ook al wordt de huur gewoon betaald door de franchisenemer. Of dat zomaar kan is afhankelijk van wat er in de onderhandeling over de inhoud van het franchisecontract over de koppeling is gezegd en gedaan.

Als er nooit is geprotesteerd tegen deze koppeling van franchise en huur, dan kan de franchisenemer geen succesvol beroep doen op huurbescherming. Dit kan ertoe leiden dat de franchisenemer niet alleen zonder franchisecontract zit, maar ook zonder pand. Hij zal het gehuurde dan ook moeten ontruimen.

Huurbescherming

Het was al bekend dat franchisecontracten vele “dwangbepalingen” kunnen bevatten, waardoor de franchisenemer niet meer onafhankelijk als ondernemer kan opereren. Het gaat zelfs zover dat ook de huurovereenkomst tegelijk met de franchiseovereenkomst eindigt. Het omgekeerde kan zich ook voordoen. Zou de beëindiging van het contract te wijten zijn aan de franchisegever, dan is het denkbaar dat er toch huurbescherming geldt voor de franchisenemer. Met langslepende procedures tot gevolg. Het is dus belangrijk om franchisecontracten goed op te stellen.

10 tips voor het opstellen van een franchisecontract:
  1. Weet met wie u contracteert! Onderzoek met welke partij u aan tafel zit. Vraag een uittreksel op bij de Kamer van Koophandel. Is degene die ondertekent ook bevoegd om namens deze partij te contracteren?
  2. Ga al tijdens de onderhandelingen na of een koppeling tussen huur en franchise gewenst is, afhankelijk van uw positie!
  3. Kijk welk huurregime van toepassing is: voor kantoorruimte gelden andere regels dan voor winkelruimte! Vraag advies aan een huurrechtadvocaat, wij geven u graag advies.
  4. Maak afspraken over welke algemene voorwaarden gelden! Die van u of die van de wederpartij?
  5. Beding waar nodig zekerheden, zoals een borgstelling of een bankgarantie.
  6. Neem een goede, reële boetebepaling op voor als partijen de overeenkomst niet nakomen.
  7. Check wat er gebeurt in geval van geschillen. Wordt het een arbitrage of een rechtbankzaak? Dat kan soms veel schelen!
  8. Maak goede afspraken over tussentijdse beëindiging van het contract. Vaak bieden deze contracten geen break-mogelijkheid.
  9. Praat met mede-franchisenemers uit de keten. Zo kom je te weten wat er speelt; ook als franchisegever kan het lonen om de nieuwe contractspartij vooraf in contact te brengen met andere franchisenemers.
  10. Ga bij beëindiging van het contract niet over één nacht ijs. TEN helpt u hiermee, zowel bij het opstellen, als bij beëindiging van deze contracten. Aan welke kant van de tafel u ook zit. De advocaten ondernemingsrecht staan u graag bij.

Paulien Mars, vastgoedspecialist

Heeft u na het lezen van voorgaande informatie toch nog vragen? Wij geven graag antwoord!