Ouderschapsplan opstellen

Familierecht

Ouderschapsplan opstellen

Het einde van een relatie zorgt voor ingrijpende veranderingen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Een goed doordacht ouderschapsplan is essentieel om deze periode zo soepel mogelijk te laten verlopen, zowel voor u als voor uw kind. Maar wat houdt zo’n plan precies in, en wanneer en hoe stelt u het op? 

huwelijksproblemen

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin u, als ouders, vastlegt hoe u de zorg en opvoeding van uw minderjarige kind na de scheiding regelt. Het plan heeft 2 hoofddoelen:

  1. Het zorgt ervoor dat er ook rekening wordt gehouden met de gevolgen van de scheiding voor uw kind.
  2. Het zorgt voor duidelijke en controleerbare afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen en de onderlinge communicatie. 

Wanneer moet u een ouderschapsplan opstellen?

In de volgende situaties bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen:

  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft
  • Als u samenwoont en samen het ouderlijk gezag uitoefent over uw minderjarige kinderen.

Bij een echtscheiding of einde van een geregistreerd partnerschap:

Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel voor een verzoek tot echtscheiding en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er geen communicatie mogelijk is tussen u en uw ex-partner of als u het niet over alles eens kunt worden. Voor de onderwerpen die niet in het ouderschapsplan zijn opgenomen, neemt de rechter een beslissing.

Voor samenwonenden met gezamenlijk gezag:

Als u samenwoont zonder getrouwd te zijn en geen geregistreerd partnerschap heeft, maar wel het gezamenlijk gezag over kinderen heeft, bent u ook verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan bevat in ieder geval afspraken over belangrijke onderwerpen zoals:

  • De verdeling van zorg- en opvoedtaken (zorgregeling) of de manier waarop het contact wordt onderhouden (omgangsregeling).
  • Kinderalimentatie: de financiële bijdrage aan de kosten voor zorg en opvoeding van uw kind.
  • Hoe er wordt gecommuniceerd en informatie wordt uitgewisseld over onderwerpen die uw kind aangaan.

Zorgregeling bij gezamenlijk gezag

Bij gezamenlijk gezag worden de afspraken over de zorg en opvoeding vastgelegd in een zorgregeling. Deze regeling beschrijft hoe de opvoed- en zorgtaken na de scheiding worden verdeeld. De mogelijkheden variëren van co-ouderschap, waarbij taken gelijk verdeeld worden, tot afspraken waarbij het kind bijvoorbeeld om de 2 weken een weekend bij de andere ouder doorbrengt. Ook specifieke afspraken over bijvoorbeeld opvoedingsprincipes, bedtijden en huiswerkregels kunnen worden opgenomen.

Omgangsregeling bij eenzijdig gezag

Als één ouder het gezag heeft, moet het ouderschapsplan een omgangsregeling voor de ouder zonder gezag bevatten. Deze regeling zorgt ervoor dat het kind ook na de scheiding een band blijft onderhouden met beide ouders. Het is belangrijk dat in het plan duidelijk wordt hoe de gezaghebbende ouder de ander op de hoogte houdt en betrekt bij belangrijke beslissingen.

Betrek uw kind bij het ouderschapsplan

Zorg ervoor dat u uw kind bij het ouderschapsplan betrekt. In het plan moet duidelijk worden gemaakt op welke manier dat is gebeurd. 

Contact met familie

In het ouderschapsplan kunnen ook afspraken over het contact met familieleden van beide ouders worden opgenomen. 

Overigens kunnen grootouders aanspraak maken op een regeling voor omgang met hun kleinkinderen. Hoe dat precies zit, leggen we helder uit in ons artikel over de omgangsregeling voor kleinkinderen.   

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan?

De advocaten van TEN staan klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

Ervaart u uitdagingen met de huidige zorg- en contactregeling?

Als u problemen ondervindt met de huidige zorg- en contactregeling, bieden onze advocaten niet alleen advies, maar ook procedurele bijstand om tot een effectieve oplossing te komen. 

Samen naar een oplossing met mediation 

Als het lastig blijkt om met uw ex-partner tot overeenstemming te komen, kan mediation uitkomst bieden. Onze gekwalificeerde mediators werken met u en uw ex-partner samen om tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor iedereen werkt, met speciale aandacht voor het welzijn van uw kinderen.

Recht op kinderalimentatie: laat u informeren

Verblijven uw kinderen vaker bij u of verdient u minder dan uw ex-partner? Mogelijk heeft u recht op kinderalimentatie. Laat de advocaten van TEN u informeren over uw rechten en de mogelijkheden om de financiële zorg voor uw kinderen eerlijk te verdelen.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.