Verdeling

Erfrecht

Verdeling

Wanneer u ervoor kiest de nalatenschapte aanvaarden, dient de nalatenschap verdeeld te worden onder de erfgenamen. Dit is de laatste fase van de afwikkeling van een nalatenschap.

arbeidsrecht

Pas als de schulden zijn betaald en (eventueel) goederen van de nalatenschap zijn verkocht, is verdeling aan de orde. Alvorens over kan worden gegaan tot verdeling dient vast te worden gesteld of er een testament is opgesteld. Wanneer dit het geval is, kan aan de hand daarvan bepaald worden wie erfgenaam is en wie waar recht op heeft. Heeft de overledene geen testament opgesteld, dan dient de nalatenschap verdeeld te worden volgens de wettelijke verdeling. Het uitgangspunt hiervan is dat de echtgenoot of partner en kinderen van de overledene voor gelijke delen erfgenaam zijn. De echtgenoot of partner krijgt alle goederen van de nalatenschap en de kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende.

De verdeling van de nalatenschap is een bron van conflicten tussen erfgenamen. Zij worden het bijvoorbeeld niet eens over de waarde van een goed van de erfenis of wellicht weigert een erfgenaam om mee te werken aan de verdeling. Raakt de verdeling in een impasse, dan kunnen de advocaten van TEN u helpen: in onderling overleg of via mediation en zo nodig via een rechterlijke procedure.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.