Testament / legaat / codicil

Erfrecht

Testament / legaat / codicil

Een testament, legaat en codicil zijn allemaal documenten die bepalend zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap. Met deze documenten kan de erflater bepalen wie erfgenamen zijn en wie waar recht op heeft na het overlijden van de erflater.

arbeidsrecht

Testament
Een testament is een notariële akte waarin wordt vastgelegd wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. Hierin kunt u erfgenamen benoemen, een executeur aanwijzen die de afwikkeling van uw nalatenschap regelt, of bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule opnemen waardoor de “koude kant” niet mee-erft. In de praktijk rijzen vaak discussies over een testament. Wat heeft de overledene bedoeld en, was deze nog wel wilsbekwaam bij het opstellen van het testament? Bij dit soort vragen kunnen de advocaten van TEN u bijstaan.

Legaat
Met een legaat kunt u specifieke goederen of geldbedragen aan een specifieke persoon nalaten. Die persoon heet dan legataris. Denk bij een legaat bijvoorbeeld aan een schilderij, sieraden of een belastingvrij geldbedrag voor de kleinkinderen. Het legaat wordt in een testament opgenomen. Zijn er vragen over de omvang van het legaat of is het legaat bij het overlijden niet meer aanwezig? De advocaten van TEN helpen u graag.

Codicil
Een codicil is een door u zelf handgeschreven (dus niet digitaal opgemaakt), gedagtekend en ondertekend document. Hierin kunt u wensen ten aanzien van uw uitvaart opnemen of bepaalde goederen met veelal emotionele waarde aan specifieke personen nalaten. Voor het maken van een codicil hoeft u niet naar de notaris. Het goed moet in het codicil nauwkeurig omschreven zijn, zodat duidelijk is welk goed wordt bedoeld. Niet alles kan bij codicil vermaakt worden, zoals geldbedragen. Vraag ons naar de mogelijkheden, ook als u er als familieleden na het overlijden samen niet uitkomt.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.