Giften / schenkingen

Erfrecht

Giften / schenkingen

Ouders en grootouders kunnen jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan hun (klein)kinderen. Wanneer een schenking gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een huis kan zelfs een groter bedrag belastingvrij worden geschonken.

arbeidsrecht

Van deze regeling wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Wanneer ouders immers door de jaren heen bij leven al schenken, neemt de omvang van de erfenis af en hoeven de kinderen bij overlijden minder erfbelasting af te dragen.

Giften en schenkingen spelen in het erfrecht een belangrijke rol. Deze komen namelijk aan de orde bij de verdeling: heeft u als kind van de overledene al tijdens leven van de overledene een schenking gehad, dan kán dat betekenen dat deze met uw erfdeel wordt verrekend. De schenking was als het ware een voorschot op de erfenis.

Ook spelen giften en schenkingen een rol bij het berekenen van de legitieme portie van een kind van de overledene. Dat is voer voor discussie tussen erfgenamen en een legitimaris, bijvoorbeeld over de vraag welke giften of schenkingen meetellen. Heeft u ooit een schenking ontvangen, dan kan het zelfs zijn dat u een deel van uw schenking moet ‘terugbetalen’ aan een legitimaris die een beroep doet op ‘inkorting’ van de aan u gedane schenking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer in de schenkingsovereenkomst of in het testament een verplichting tot inbreng van de schenking staat voorgeschreven.

Wilt u advies over de giften en schenkingen die mee moeten worden genomen bij de verdeling van de nalatenschap, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij dergelijke ingewikkelde juridische kwesties.

Stel uw vraag