herziening partneralimentatie

Betekenis verrekenen bij echtscheiding

Personen- en familierecht

Betekenis verrekenen bij echtscheiding

Vergeet niet te verrekenen!

Omdat het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding bij een scheiding grote ongewenste gevolgen kan hebben, vertel ik u in dit artikel graag wat meer over het verrekenbeding en de gevolgen bij het niet uitvoeren.

Betekenis verrekenbeding?

Een verrekenbeding is opgenomen in de huwelijksvoorwaarden. Dit houdt in dat u steeds aan het eind van het jaar bij elkaar zou moeten gaan zitten om vast te stellen wat er van het inkomen van ieder van u is overgebleven na betaling van de gezamenlijke kosten. Dat overgebleven deel dient u met elkaar te verrekenen. Ik stel bewust “zou moeten” want de ervaring leert dat bijna niemand dat doet. Mensen ervaren dit als erg zakelijk en negatief en niet passend bij een huwelijk en de feestelijke tijd rond het eind van het jaar.

Toch benadruk ik steeds weer aan het eind van het jaar, maar ook aan het begin van het nieuwe jaar als mensen het oude jaar afsluiten door onder meer het (laten) opstellen van de jaarstukken van een onderneming en het opmaken van belastingaangifte, om ook het met elkaar verrekenen niet te vergeten! Hieronder leg ik u graag uit waarom het periodiek verrekenen van belang is.

Waarom verrekenen?

In mijn hoedanigheid van advocaat en mediator in echtscheidingen word ik met regelmaat geconfronteerd met echtelieden die nooit met elkaar hebben verrekend op basis van hun huwelijksvoorwaarden. Ik hoef u niet te vertellen dat verrekening achteraf, dat wil zeggen als één of beide partijen bij mij zitten omdat er een echtscheiding moet komen, een stuk lastiger is dan tijdens het huwelijk als u het over veel zaken nog gemakkelijk eens kunt worden.

Niet alleen is het een stuk moeilijker om nog over verrekening te spreken aan het eind van het huwelijk vanwege een verstoorde communicatie tussen de echtelieden maar ook is het lastig om het bedrag van de zogenaamde overgespaarde inkomsten te achterhalen. U krijgt dan te maken met een wettelijk vermoeden van wat de overgespaarde inkomsten zijn en vaak leidt dat tot langdurige en kostbare procedures met deskundigen en rechters die over uw financiën oordelen.

Het wordt gevoeld als een harde afrekening in een toch al moeilijke periode. Dat moet u niet willen. En denkt u ach, dat loopt toch niet zo’n vaart ! Geen belastingdienst die jaarlijks aandringt op verrekenen! En uw partner? U vertrouwt elkaar toch volledig! Realiseert u zich dan dat één op de drie huwelijken stukloopt. Realiseert u zich ook dat al degenen die mij als advocaat of mediator in de arm nemen allemaal ooit hebben gedacht dat het hen niet overkomt. Voor het geval dat, kunt u het uzelf echt een stuk makkelijker maken als u tijdig met elkaar tot verrekening overgaat.

Overgebleven gelden

Denkt u alstublieft ook niet te snel dat er geen gelden zijn overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten zodat er niets te verrekenen valt. Immers, heeft u er ooit aan gedacht dat gelden, die u ook als inkomen aan u had kunnen laten betalen, maar die om welke reden dan ook in uw onderneming zijn gebleven, in een (veel) later stadium als overgespaarde inkomsten kunnen worden gekwalificeerd? En kent u het gevolg dat die inkomsten als beleggingen in uw onderneming alsmede de vruchten van die beleggingen alsnog moeten worden verdeeld als de liefde tussen u en uw partner over is?

Vervalbeding

Ga er ook zeker niet van uit dat, omdat u een vervalbeding (in de huwelijkse voorwaarden is een bepaling opgenomen dat de verplichting tot verrekenen komt te vervallen na bijvoorbeeld drie jaar) in de huwelijksvoorwaarden heeft, de mogelijkheid om te verrekenen niet meer aan de orde zal zijn tegen die tijd. Deze zogenaamde vervalbedingen gaan bij de rechter gemakkelijk onderuit. In dat geval moet u alsnog uitvoering geven aan het niet uitgevoerde verrekenbeding.

Kortom, tijdig verrekenen schept duidelijkheid en voorkomt onplezierige verrassingen. Laat u in ieder geval goed adviseren over wat er te verrekenen valt, hoe u kunt verrekenen en leg afspraken duidelijk vast. In het artikel “Verdelen bij een echtscheiding” leest u meer informatie over onder andere het verrekenbeding maar ook over het verdelen van bezittingen en schulden bij een echtscheiding. 

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor een nadere toelichting zowel als u gaat verrekenen maar ook als u al met die onplezierige verrassing bent geconfronteerd en u in het kader van een echtscheiding daarover juridisch advies nodig heeft of dient te procederen. U kunt zich daarvoor wenden tot een van onze gespecialiseerde advocaten of mediators die u vanwege hun jarenlange ervaring met procedures over dit soort specifieke kwesties, waarover heel veel rechtspraak is, behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van oplossingen waardoor u toch nog goed verder kunt. Dat kan via mediation waarbij wij u en uw partner samen begeleiden naar een oplossing. Als dat geen optie is dan weten wij als advocaten u op de weg via de rechter ook uitstekend bij te staan maar adviseren wij u ook te schikken als dat de beste oplossing voor is.

Ik wens u alvast een goed begin van 2019 vol liefde, licht en wijsheid!

Heeft u na het lezen van voorgaande informatie toch nog vragen? Wij geven graag antwoord!

Geschreven door

Inge Mooren – van Weereld

advocaat & mediator
familierecht, erfrecht, mediation

inge mooren