herziening partneralimentatie

(Beperkte) gemeenschap van goederen

TEN Advocaten

(Beperkte) gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen? Let dan op. De regels rondom de wettelijke gemeenschap van goederen zijn sinds begin 2018 gewijzigd. Trouwen leidt automatisch tot een beperkte gemeenschap van goederen.

De wet houdt in dat al uw bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk heeft opgebouwd niet automatisch in de gemeenschap van goederen vallen. U “behoudt” uw eigen bezittingen en u blijft persoonlijk verantwoordelijk voor uw schulden. Ook erfenissen en schenkingen die u tijdens het huwelijk ontvangt, blijven in beginsel buiten de gemeenschap van goederen. Om hiervan af te wijken is onder omstandigheden een zogeheten ‘insluitingsclausule’ mogelijk, die u in een testament of schenkingsakte kunt laten opnemen. In dat geval zal de erfenis of schenking juist wél in de gemeenschap van goederen vallen.

Wat is wel gemeenschappelijk?

Alles wat u samen tijdens het huwelijk opbouwt, wordt gemeenschappelijk. Indien u anders wenst, dan dient u huwelijkse voorwaarden op te maken.

Let op dat u duidelijk in uw administratie vastlegt wat gemeenschappelijk en wat privé vermogen is. Juist op dit punt gaat het vaak mis. Het is dan niet meer duidelijk welk vermogen tot welke echtgenoot behoort en daardoor kunnen er voor u nadelige gevolgen ontstaan. Immers, bij een echtscheiding is het belangrijk dat duidelijk is wat uw vermogen was voor het huwelijk, zodat dit niet hoeft te worden verdeeld bij een eventuele echtscheiding.

De vraag is hoe dit het best kan worden geadministreerd. Hieronder geef ik u daarvoor enkele handige tips.

  1. Van belang is dat u vóór het huwelijk goed vastlegt welk vermogen en welke schulden u ieder afzonderlijk heeft en wat van u samen is. Onder vermogen wordt bijvoorbeeld verstaan: woning, auto, bankrekening of beleggingen.
  2. Tijdens het huwelijk houdt u bij welke erfenissen en schenkingen u ontvangt.
  3. Wanneer een deel van uw privé vermogen naar het gezamenlijk vermogen gaat, moet u dit vastleggen.
  4. Het vastleggen kan in een eenvoudig Excel-bestand, bij voorkeur door u beiden ondertekend. Het is belangrijk om ieder jaar opnieuw vast te leggen wat de verschillende vermogens zijn. Een goed moment daarvoor kan zijn na het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomensbelasting.
U bent al gehuwd

Ten aanzien van huwelijken die zijn gesloten vóór 2018 zijn er met name veranderingen voor een echtgenoot-ondernemer die in de huidige wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd maar wiens ondernemingsvermogen privé is. Deze echtgenoot-ondernemer is door overgangsbepalingen een redelijke vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap, tenzij dit wordt uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden.

Heeft u nog een vraag, stel die dan aan ons.