Reorganisatie en collectief ontslag

ARBEIDS- & AMBTENARENRECHT

Reorganisatie en collectief ontslag

Krijgt u als werkgever of werknemer te maken met een reorganisatie of collectief ontslag, TEN Advocaten denkt graag strategisch met u mee.

arbeidsrecht

Een onderneming is een dynamische omgeving. Technologische ontwikkelingen, economische tegenwind of simpelweg nieuwe inzichten leiden tot verandering. Dit kan betekenen dat u moet besluiten om afscheid te nemen van personeel of wordt geconfronteerd met een overplaatsing of begeleiding naar een nieuwe baan.

Wanneer u bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen collectief werknemers wilt ontslaan, moet u zich houden aan allerlei geldende wet- en regelgeving. Zo moet u bijvoorbeeld een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en in sommige gevallen melding maken bij de vakbonden en ondernemingsraad. Ook moet u zich in beginsel houden aan het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in het algemeen in dat de werknemers die het laatst zijn aangenomen als eerste ontslagen worden, gebaseerd op functie en leeftijd. Het doel hiervan is dat de ontslagen zo worden verdeeld dat de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagronde zoveel als mogelijk gelijk blijft. Als werkgever krijgt u niet alleen te maken met verplichtingen, maar ook met rechten van de werknemers. Daarnaast kan het aan te raden zijn een sociaal plan op te stellen, zo nodig in samenwerking met de vakbonden of de OR.

Krijgt u als werkgever of werknemer te maken met een reorganisatie of collectief ontslag, TEN Advocaten denkt graag strategisch met u mee, is gesprekspartner voor directie, OR en vakbonden en wijst u op uw rechten in geval van ontslag.

Stel uw vraag