activistische aandeelhouder

Activistische aandeelhouder wil justeattakeaway.com opsplitsen

Ondernemingsrecht

Activistische aandeelhouder wil justeattakeaway.com opsplitsen

Op 25 oktober 2021 postte FD een artikel over de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital die zich in een open brief bemoeit met de strategie van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

Het Amerikaanse hedge fund dringt aan op de verkoop van Grubhub, dochterbedrijf van Just Eat Takeaway. Cat Rock Capital wil dat de maaltijdbezorger voor het einde van het jaar haar Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub verkoopt. Het artikel van het FD en de brief van Cat Rock Capital leest u hier.

Hoe gevaarlijk is dat aandeelhoudersactivisme eigenlijk?

Aandeelhouders die actief hun rechten uitoefenen worden getypeerd als activistische aandeelhouders, zo ook Cat Rock Capital. De aandeelhouder probeert daarmee de governance, strategie of bepaalde gebeurtenissen van een beurs-NV te beïnvloeden. Activistische aandeelhouders worden vaak in een kwaad daglicht gesteld. Zo wordt hen vaak verweten dat zij uit zijn op kortetermijnwinsten en dat zij geen rekening houden met het belang van de vennootschap en andere betrokkenen.

In de brief van Cat Rock Capital, dat een belang van 6,5% heeft in het bedrijf, roept zij op tot verkoop van de dochteronderneming. Cat Rock Capital meent dat dit in het belang van de vennootschap en andere aandeelhouders is. Kortom, zij bemoeit zich met de strategie van de vennootschap.

Hoe activistisch kan een activistische aandeelhouder nu eigenlijk zijn?

De rechten van aandeelhouders zijn vanaf 2004 eerst uitgebreid in reactie op boekhoudschandalen. Vanaf eind 2007 zijn deze weer ingeperkt in reactie op de vermeende korte termijn focus van activisten. De rol van de activistische aandeelhouder is vervolgens vooral gekleurd in de jurisprudentie. Een kantelpunt daarbij was de ABN AMRO zaak. In 2007 oordeelde de Hoge Raad dat het bepalen van de strategie van een vennootschap en de daaraan verbonden onderneming in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur. De algemene vergadering kan haar opvattingen over de strategie uitdrukken door uitoefening van de rechten die in de wet en de statuten aan haar zijn toebedeeld.

Aandeelhoudersrechten

Toch zijn er wat rechten die de aandeelhouders kunnen uitoefenen om invloed te bewerkstelligen op deze strategie. Een van de belangrijkste rechten is het ontslaan van commissarissen en bestuurders. Maar ook het ontslagrecht van de aandeelhoudersvergadering is in 2017 afgezwakt in een procedure rondom Akzo Nobel. In deze procedure was er sprake van de activistische aandeelhouder Elliott die het bestuur verzocht om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen om te stemmen over het ontslag van de voorzitter van de RVC. Het bestuur weigerde dit. De Ondernemingskamer vond dat Elliott met het agendapunt Akzo Nobel wilde bewegen tot een overnameonderhandeling met een bieder en zich dus bemoeide met de strategie van de vennootschap. Hier herhaalde de Ondernemingskamer de hoofdregel uit het ABN Amro-arrest: het bestuur is bevoegd om de strategie te bepalen en dus niet de aandeelhouder.

Een ander middel van de activistische aandeelhouder is het agenderingsrecht van de algemene vergadering.  Aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk te verzoeken om een onderwerp te behandelen tijdens de algemene vergadering en dit onderwerp op de agenda te zetten. Hierbij geldt echter de beperking dat een aandeelhouder (alleen of gezamenlijk) tenminste 3% van het geplaatste kapitaal dient te vertegenwoordigen om hiervan gebruik te mogen maken. Maar ook hier geldt, gaat het om een punt dat de strategie aangaat, dan is dit een bevoegdheid van het bestuur.

De aandeelhouder kan daarnaast gebruik maken van haar meer symbolische aandeelhoudersrechten zoals informatierecht of het onthouden van decharge aan het bestuur.

En Just Eat Takeaway.com?

Cat Rock Capital bemoeit zich openlijk met de strategie van de vennootschap in haar brief. In deze brief heeft Cat Rock Capital aanvullende acties aangekondigd als Just Eat Takeway geen gehoor geeft. Een van die acties zou het uitoefenen van het agenderingsrecht kunnen zijn. Maar ook dan geldt dat de strategie van de vennootschap een aangelegenheid is van het bestuur. Het is dus maar de vraag wat Cat Rock Capital daadwerkelijk kan afdwingen.

Geschreven door

Anouk Kolk

advocaat 
privacyrecht
ondernemingsrecht
vastgoedrecht
incasso

anouk kolk