Daan Blokland

“Voor alles is een oplossing”

Mensen met juridische problemen helpen. Dat is mijn motivatie geweest om jurist te worden. Problematische vraagstukken juridisch inzichtelijk en begrijpelijk te maken is de uitdaging die ik zoek. Als belangenbehartiger zorgdragen voor uw zaak zie ik daarom als mijn belangrijkste taak. Ik werk nauwkeurig en nauwgezet, en ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Het recht is daarin sturend, en biedt mogelijkheden. Dat is juist wat mijn werk zo leuk maakt.